Aktuelle nyheder - Byggeri

Fradrag til oprensning- Jeg vil gerne hjælpe de boligejere, der er kommet økonomisk i klemme, fordi de uforskyldt har købt en bolig på en forurenet grund, siger miljøminister Esben Lunde Larsen. (Foto: Kim Vadskær)

Fradrag til oprensning

Forureningsramte boligejere får økonomisk hjælp Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver nu en håndsrækning til de boligejere, der står på ventelisten til at få renset deres forurenede grund

Del artiklen på

Ca. 320 boligejere står lige nu på værditabsordningens venteliste og venter på, at deres forurenede grund kan blive ryddet op på statens regning. Og for nogle boligejere er der udsigt til lange ventetider, før det bliver deres tur.

Derfor genåbner miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu en låneordning, så boligejere, som står på værditabsordningens venteliste, kan få renset deres grund øjeblikkeligt. De kan få et afdragsfrit statsgaranteret lån, så grunden kan blive renset med det samme. Når det bliver boligejeres tur på ventelisten, refunderer staten det beløb, som husejeren har lånt.

- Jeg vil gerne hjælpe de boligejere, der er kommet økonomisk i klemme, fordi de uforskyldt har købt en bolig på en forurenet grund. Derfor genåbner jeg nu en låneordning, så ejerne får mulighed for at få et afdragsfrit statsgaranteret lån til at få renset grunden uden ventetid. Det kan være vejen ud af en ellers låst situation, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Akut oprensning
Når lånet er optaget, vil regionen med det samme sørge for at rense grunden op. Boligejerne selv skal betale for oprettelse af lånet og renter. Staten betaler dog en del af renterne svarende til Nationalbankens udlånsrente og garanterer samtidig for lånet, hvilket sænker renteniveauet på lånet.

Hvis man som boligkøber gerne vil vide, om en grund er kortlagt som forurenet, kan man se på miljoeportal.dk, om grunden er forureningskortlagt. Regionerne kortlægger de grunde, som forventes at være forurenet og har kortlagt godt 30.000 grunde i hele landet. Af disse er 15.000 grunde konstateret forurenet.

Regionerne får årligt 420 mio. kroner af staten til at rydde op på forurenede grunde. Jordforureningerne ryddes op i prioriteret rækkefølge.  Der er kortlagt ca. 15.000 grunde med konstateret forurening, hvor langt størstedelen er gamle forureninger. Efter jordforureningsloven skal forureneren betale for oprydning, men der er mange gamle forureninger, fra før forureneren betaler-princippet kom ind i loven den 1. januar 2001.

Tre muligheder for støtte
De boligejere, der uforskyldt er blevet ejere af en forurenet grund, kan hjælpes på tre måder:

1) I den almindelige offentlige indsats rydder regionerne op i prioriteret rækkefølge, efter hvor stor en risiko forureningen udgør for sundheden og grundvandet.

2) Værditabsordningen er en ordning, hvor boligejere kan få opryddet deres forurenede boliggrund på statens regning mod en mindre egenbetaling. Værditabsordningen bygger på et først til mølle-princip. Der er ca. 14 års ventetid for den sidst tilkomne boligejer på ventelisten. Der er visse begrænsninger for ordningen, bl.a. skal ejeren have købt ejendommen i forurenet tilstand uden at vide, at den er forurenet. Ventetiden for værditabsordningen er de seneste ni år faldet fra 20 til 14 år.

3) Låneordningen er et tilbud til boligejere, der står på værditabsordningens venteliste, men som vil have en oprydning her og nu. Låneordningen er et godt tilbud til de boligejere, der står med et akut behov for en oprydning. Personer tilmeldt værditabsordningen får direkte besked med brev, at låneordningen er åbnet. Der er afsat cirka 9,4 mio. kr. til ordningen. Låneordningen vil være åben, så længe der er midler til rådighed.

-cmn

Læs mere om Byggeri

17/5 2016
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.