scroll
Grundloven er elastik i metermål

Grundloven er elastik i metermål

Politikerne vil ikke indskrive i lovgivningen, at virksomhederne har ret til fuld kompensation ved politiske indgreb ved eksempelvis en epidemi

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med coronaepidemien fjernede politikerne i 2020 virksomhedernes ret til erstatning ved forebyggende indgreb i forbindelse med epidemier og samtidig blev muligheden for at anke afgørelser om erstatning til en domstol fjernet.

Det var et voldsomt indgreb i den private ejendomsret, og Grundlovens intentioner om fuld erstatning ved ekspropriation blev reduceret til ren politisk luftkastel.

Siden da har blandt andre SMVdanmark presset på for, at politikerne genindfører retten til erstatning.

Grundloven trådt under fode
Men for politikerne på Christiansborg helliger hensigten midlet. Grundlovens ord om ekspropriation er INTET værd for virksomhederne ved de såkaldte ’forebyggende indgreb’.

Regeringen og samtlige partier i Folketinget har nemlig indgået en ’Aftale om kompensation ved fremtidige pandemier’ – og retten til erstatning bliver ikke skrevet ind i loven igen.

Meget kan ske på få år
Det skuffer SMVdanmarks administrerende direktør, Jakob Brandt:

- Vi må nøjes med en politisk aftale mellem partierne. Men der er en grund til, at vi i Danmark vedtager ting i love og ikke i politiske aftaler.

- Love kan vi som borgere og virksomheder stole på og rette os efter, mens flertallet for en politisk aftale kan forsvinde frem mod næste pandemi. Vi har jo alle sammen set, hvor meget der kan ske i dansk politik på få år, siger han.

Ikke helt uden værdi
Jakob Brandt erkender dog, at den politiske aftale ikke er uden værdi for virksomhederne:

- Vi har trods alt et skriftligt løfte fra samtlige af Folketingets partier om, at virksomhederne skal kompenseres, hvis der bliver lavet statslige indgreb, der koster dem omsætning, siger han og henviser til, at mange virksomheder under corona-epidemien blev hårdt ramt af statslige indgreb.

SMVdanmarks administrerende direktør savner dog stadig, at myndigheder og politikere for alvor lærer af corona-krisen og gennemfører en egentlig evaluering af, hvad der gik godt, og hvad der kunne have gået bedre.

I huj og hast
Han peger på, at mange regler under coronaepidemien blev opfundet i huj og hast, og derfor blev det unødvendigt besværligt:

- Nogle virksomheder har oplevet, at de har skullet bruge mere på dokumentation, end de har fået i kompensation, og vi skulle lægge arm med myndighederne for at sikre, at vores medlemmer rent faktisk blev dækket af ordningerne.

- Samtidig har vi set, at man i nogle lande har haft ordninger, der i højere grad har holdt hånden under erhvervslivet. Det havde jeg gerne set, at man havde evalueret ordentligt på, siger Jakob Brandt.

2/2 2024