Aktuelle nyheder - Byggeri

Miljøstyrelsen sent ude med nye regler for byggeaffald

Miljøstyrelsen sent ude med nye regler for byggeaffald

En netop offentliggjort ændring af Affaldsbekendtgørelsen er trådt i kraft ved årsskiftet, og det er en ændringen, som har konsekvens for byggeriets parter.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Dansk Byggeri kritiserer imidlertid Miljøstyrelsen for at have annonceret ændringen alt for sent.


Ændringen har været længe under vejs, og DI Dansk Byggeri har afgivet høringssvar for længe siden, men det har ikke været kendt før nu, hvilken udformning bekendtgørelsen fik.

Ændringen af reglerne handler om anmeldelse af byggeaffald forud for affaldsproduktion, hvor ansvaret for anmeldelse indtil nu primært har været pålagt bygherren, men med de nye regler bliver der lagt yderligere opgaver på transportøren af affaldet, kommunen og affaldsmodtageren.

Løbenummer følger affaldet
Forudgående anmeldelse af affaldet er nu meget vigtig, fordi anmeldelsens løbenummer skal følge affaldet helt ud til affaldsmodtageren.


Miljøstyrelsen skal først den kommende udarbejde en vejledning, og her har Dansk Byggeri opdaget, at kommunerne ikke er forberedte på de nye krav, der gælder for dem – blandt andet om den nye digitale platform.

De nye regler

1. Bygherre skal inden frembringelse af ét ton byggeaffald og derover få foretaget en screening for at få afdækket, om der kan være problematiske stoffer som eksempelvis PCB, klorparaffiner, PAH’er, asbest og tungmetaller i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

2. På baggrund af screeningen skal der laves en kortlægning, som påviser, hvor og hvor meget af de problematiske stoffer i de berørte anlægs- eller bygningsdele, som skal renoveres, ombygges eller nedrives.

3. Når screening og kortlægning er foretaget, skal bygherren senest 14 dage før affaldets frembringelse indsende en anmeldelse til kommunen. Den skal blandt andet indeholde screening og kortlægning. Det er kommunen, som er ansvarlig for den digitale platform, som anmeldelsen skal foretages i.

4. Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977, skal uanset vægt og størrelse anmeldes til kommunen af bygherren.

5. På baggrund af det anmeldte affald skal kommunen inden 14 dage give anmeldelsen et løbenummer, som skal oplyses til bygherren.

6. Først ved modtagelse af løbenummer fra kommunen kan affaldet produceres. Hvis tidsfristen er overskredet efter 14 dage, og intet løbenummer er fremsendt af kommunen, kan arbejdet begynde.

7. Bygherren har pligt til, at det løbenummer, kommunen giver
anmeldelsen, bliver givet videre til affaldstransportøren sammen med den digitale anmeldelse.

8. Når affaldstransportøren videretransporterer affaldet, skal løbenummeret og den sidste anmeldelse oplyses til det første modtageanlæg, registreret til at kunne håndtere bygge- og anlægsaffald.

9. Affaldstransportøren skal også oplyse til modtageanlægget, hvornår det sidste læs fra en ombygnings-, renoverings- eller nedrivningssag er afleveret.

10. Det første modtageanlæg, som er registreret til at kunne modtage og håndtere bygge og anlægsaffaldet, skal senest fire uger efter, at affaldsmodtageren har modtaget hele affaldsmængden, indberette digitalt til kommunalbestyrelsen:
a: anmeldelsens løbenummer,
b:modtagne affaldsmængder fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner, og
c:dato for modtagelse af affaldet.

Læs mere om Byggeri

13/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.