Aktuelle nyheder - Byggeri

Minister: Deponerede asbestplader udgør ingen umiddelbar risikoDer har i Danmark været anvendt asbestholdige byggematerialer i en lang årrække - helt tilbage fra omkring 1920. Asbest blev i 1980 forbudt de fleste steder.

Minister: Deponerede asbestplader udgør ingen umiddelbar risiko

Selv om produktionen af eternittagplader ikke længere finder sted på Aalborg Portland, så giver de stadig problemer for miljøet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring

Miljøminister Lea Wermelin (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyser i et svar til Rasmus Nordqvist fra SF, at spørgsmålet relaterer sig specifikt til risici ved fibrene af asbest fra deponierne med eternitplader ved Aalborg.

Rasmus Nordquist har bedt ministrene oplyse, hvilke sundhedsmæssige og miljømæssige risici der er for mennesker og dyr ved fibrene af asbest fra deponierne med eternitplader ved Aalborg, herunder tidsperspektivet for hvornår asbestfibrene udgør en risiko, og hvordan risikoen udvikler sig, når asbest fibrene henholdsvis bliver våde og tørrer igen.

Generelle risici
Det er Lea Wermelin, der på vegne af begge ministre besvarer spørgsmålet, og af hendes svar fremgår det, at Miljøstyrelsen ikke har foretaget en miljø- og sundhedsvurdering i den konkrete sag:

- Samtidig oplyser Sundhedsstyrelsen, at det ud fra beskrivelsen af den konkrete sag ikke er muligt for styrelsen at vurdere, om der er en risiko for at indånde asbestfibre. Spørgsmålet besvares på den baggrund ud fra de generelle risici, der kan være ved, at mennesker, dyr og miljøet udsættes for asbestfibre, oplyser ministeren.

Deponeringsbekendtgørelsen
Hun peger på, at der generelt for deponering af eternitplader er et regelsæt under deponeringsbekendtgørelsen, som skal sikre miljø- og sundhedsmæssigt forsvarlig håndtering af deponeringsegnet farligt affald, herunder eternitplader med asbest:

- Deponeringsbekendtgørelsen fastsætter en række krav til deponeringsanlæg, der håndterer asbest blandt andet for at undgå spredning af asbestfibre. Baseret på undersøgelser i arbejdsmiljøet har Verdenssundhedsorganisationens (WHO) kræftforskningscenter (IARC) i 2012 fastslået, at der er tilstrækkelig evidens for, at asbest er kræftfremkaldende for mennesker. Asbest er årsag til kræft i lunge- og bughinde samt kræft i lunger, strube og æggestok. Desuden er der fundet positive korrelationer mellem udsættelse for asbest og kræft i hals, mave og tyk- og endetarm, oplyses det videre.

Asbestfibre i vand og ler
Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med undersøgelser af, hvordan risikoen udvikler sig, når fibrene bliver våde og tørrer igen:

- Potentielle miljømæssige risici for dyr ved fibrene af asbest fra deponier med eternitplader er ved forudsætning af, at der for eksempel forekommer udvaskning, så asbestfibrene er at finde i jord- og vandmiljøet. Asbestfibres skæbne i jordmiljøet er knyttet til fibrenes mineralske oprindelse og egenskaber. Fibrene kan i nogen grad bindes til vand- og lerpartikler, formentlig baseret på mineralernes overfladekemiske sammensætning. Fibrene er bestandige, men vil som jordens øvrige mineralske partikler langsomt forvitre som følge af påvirkninger fra processer i jorden, påpeger miljøministeren.

Hun henviser i øvrigt til, at ’asbests skæbne’ blandt andet er beskrevet i Miljøprojekt nr. 1221:

- Miljøstyrelsen har ikke lavet en vurdering af asbests påvirkning af vand- og jordlevende organismer i miljøet, og der er ikke fundet nyere undersøgelser af problemstillingen. Den velkendte bekymrende effekt ved asbest er indånding af fibre, hvilket ikke er muligt, når asbest er bundet i vandfasen eller i jorden. Desuden medfører den lange tidsperiode mellem udsættelse for asbestfibre og udvikling af en kræftfremkaldende effekt, at det kun er organismer med lange livscyklus, der er i fare, lyder det i svaret til Rasmus Nordquist.

Ikke fundet beviser
Sidst, men ikke mindst, er beskyttelsesniveauet for mennesker baseret på beskyttelse af det enkelte individ, mens beskyttelsen af miljøet er baseret på, at der ikke må ske en uhensigtsmæssig påvirkning på populationsniveau:

- Her har udvikling af kræft mindre betydning end andre effekttyper, da det vil forudsætte en meget høj forekomst af kræft, før det vil påvirke populationer af vildtlevende dyr. Samlet set er der ikke noget, der antyder, at asbestfibre er meget problematiske i miljøet på vand- og jordlevende organismer. Afslutningsvis oplyser Miljøstyrelsen, at ’der ikke er fundet bevis for, at risikoen ved asbestfibrene aftager, efter fibrene har været våde og tørrer igen, og fibrene må derfor forventes at bibeholde deres egenskaber, slutter Lea Wermelin.

Læs mere om Byggeri

8/8 2022
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.