Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Holdbarhed er vigtigst, når boligejere køber vinduer og døreUndersøgelsen viser, at 55 % af boligejerne peger på holdbarhed som et parameter, de ikke vil gå på kompromis med, mens 42 % erklærer, at de ikke vil vælge vinduer og døre med giftige materialer.

Holdbarhed er vigtigst, når boligejere køber vinduer og døre

En ny undersøgelse viser, at holdbarhed prioriteres højst, når boligen skal have nye vinduer eller døre. På andenpladsen er giftfrie materialer

Del artiklen på

Der er mange forskellige parametre, der har betydning for et produkts bæredygtighed eller mangel på samme, men selvom bæredygtighed handler om den samlede miljøpåvirkning og dermed i princippet om summen af alle parametre, er ikke alle parametre lige vigtige for boligejerens valg, når vinduer og døre skal skiftes i boligen eller fritidshuset.

Det viser en ny undersøgelse blandt 3300 nordeuropæiske boligejere foretaget af Inwido, som er Europas førende vindueskoncern. Af undersøgelse fremgår det, at 55 % af boligejerne peger på holdbarhed som et parameter, som de ikke vil gå på kompromis med, når de vælger nye døre og vinduer. Samtidig erklærer 42 %, at de ikke vil vælge vinduer og døre med giftige materialer.

- Undersøgelsen viser, at holdbarhed og materialer uden gift er bæredygtighedsaspekter, som færrest boligejer er er villige til at gå på kompromis med, og foruden grønne hensyn skyldes det jo formentlig, at holdbarhed har betydning for privatøkonomien, mens giftige materiale har betydning for sundheden. Omvendt kan vi for eksempel se, at kun 16 % siger, at de ikke går på kompromis med bæredygtighedscertifikater, mens en tilsvarende andel ikke ønsker at gå på kompromis med et lavt CO2-aftryk, forklarer Jan Kampman, salgschef i Outrup Vinduer & Døre, som er en del af Inwido-koncernen, og fortsætter:

- Sidstnævnte andel er dog væsentligt højere blandt de danske respondenter, hvor hele 22 % ikke går på kompromis med CO2-aftrykket. Til gengæld placerer danskerne sig lavere end gennemsnittet, når de for eksempel bliver spurgt ind til materialets genanvendelighed. Det samme gør sig gældende i forhold til at skade biodiversiteten.

Vil ændre sig de kommende år
Ifølge Jan Kampman er det dog fortsat begrænset, hvor meget spørgsmålet om bæredygtighed i valget af vinduer og døre fylder i den daglige efterspørgsel fra boligejerne – enkelte områder har dog ændret sig.

- Generelt set er det meget begrænset, hvor meget slutkunderne spørger ind til bæredygtighedsaspekter i købet af vinduer og døre – det er både vores erfaringer, og det vi hører, når vi snakker med vores håndværkerkunder, som mange boligejere køber vinduerne igennem. Dog kan vi se, at der lige nu sker noget i salget af vores vinduer med trærammer – her er der en mindre fremgang i salget, og det kan helt sikkert godt skyldes en større bevidsthed om brugen af aluminium, som udleder mere CO2 at producere sammenlignet med træ, siger Jan Kampman, som dog forventer, at fokusset i efterspørgslen de næste år vil ændre sig væsentligt hos boligejerne:

- Der sker rigtig meget i byggebranchen lige nu, hvor livcyklusanalyser og miljøvaredeklarationer for alvor er kommet til at fylde siden årsskiftet. Det fokus forventer vi også inden for få år i stigende grad vil forplante sig hos forbrugerne, og det stiller krav til producenterne og resten af byggebranchen, der både nu og de kommende år i højere grad skal kommunikere bæredygtighed til slutbrugerne.

-tmk

Læs mere om Døre & vinduer

6/3 2023