Aktuelle nyheder - Døre & vinduer

Vinduer kombinerer oprindeligt håndværk med nutidens lydperformanceDe 130 nye, koblede vinduer skal matche bygnings stil fra 1889. Renoveringsarbejdet forventes færdigt i midten af december.

Vinduer kombinerer oprindeligt håndværk med nutidens lydperformance

De 130 nye vinduer til A/B Åhjørnet på Nørrebro i København skal både tage hensyn til, at bygningen er bevaringsværdig, og placeret i et af de mest trafikerede områder i København

Del artiklen på

Den omfattende renovering stiller krav til vinduerne, som Frovin er valgt til at levere. De skal nemlig både produceres efter det oprindelige håndværk og samtidig være støjreducerende.

Ifølge helt nye anbefalinger fra verdenssundhedsorganisationen WHO må støjniveauet i hjemmet ikke være over 53 decibel, da støj kan give sundhedsskadelige problemer som hovedpine, forhøjet blodtryk og søvnproblemer. Hos de danske myndigheder anbefaler man en grænse på 58 decibel, og derfor har eksempelvis flere kommuner også oprettet støjpuljer, som skal sikre færre boliger med støjbelastning.

Det gælder blandt andet Københavns Kommune, hvor der er afsat penge til boligforeninger, der er udsat for væsentlig støjbelastning. Her er A/B Åhjørnet blandt dem, der har fået bevilliget støtte til et netop påbegyndt renoveringsprojekt, hvor alle bygningens gamle vinduer skal udskiftes til nye. Boligforeningen ligger nemlig i et af de mest trafikerede områder i København og har en støjbelastning på mere end 68 decibel.

- A/B Åhjørnet ligger i krydset ved Jagtvej og Åboulevarden, som er et enormt trafikeret område. Derfor har bygherren også et ønske om, at de nye vinduer skal reducere støjen væsentligt, så man kan være sikker på at bo i boligerne uden risiko for sundhedsskadelige gener, fortæller Martin Elbrandt, der er tømrermester hos E-Entreprise, som er hovedentreprenør på projektet.

Reducerer støjniveauet til 41 decibel
Alle bygningens 130 vinduer skal udskiftes til nye vinduer fra Frovin Vinduer & Døre. Frovin kan nemlig levere en løsning, der både reducerer støjniveauet til 41 decibel og samtidig bevarer boligforeningens oprindelige udtryk fra 1800-tallet.

- Frovins løsning understøtter både bygherrens ønske om en væsentlig støjreducering samtidig med, at vinduesproducenten er specialiseret i såkaldte koblede vinduer, som bevarer boligforeningens oprindelige udtryk.

Boligforeningen er nemlig opført helt tilbage i 1889, hvor man brugte helt andre håndværkteknikker, end man gør i dag. Det giver bygningen et særligt udtryk, som bygherren i høj grad gerne vil bevare, fortæller Martin Melander, der er indehaver og bygningskonstruktør hos Mmake, som er totalrådgiver på projektet.

Reducerer gadestøjen til en lav hvisken
Til opgaven blev der valgt Frovins AL-vindue, som er et koblet lydvindue med energimærke A som standard og en u-værdi på kun 0,85.

- Vores AL-vindue er et rigtig godt match til en bygning som A/B Åhjørnet, da bygningen dels har en lang historie bag sig og dels ligger inde midt på Nørrebro. Det betyder nemlig, at der er flere behov, som man skal tage hensyn til, hvor eksempelvis et traditionelt træ/alu-vindue ikke ville kunne understøtte bygningens flotte, oprindelige udtryk. Her kombinerer AL-vinduet oprindelige håndværkstraditioner, som man brugte i 1800-tallet, med god lydperformance, der reducerer gadestøjen til en lav hvisken, fortæller Frovins salgschef Claus Haastrup.

A/B Åhjørnet har netop fået leveret de nye vinduer, og renoveringsarbejdet forventes afsluttet i midten af december. Foruden de nye vinduer har andelsboligforeningen desuden fået foretaget vvs-udskiftning og fugtsikring af kælder og kældervægge.

-los


Læs mere om Døre & vinduer

5/11 2018