scroll
Det er bedre at forebygge end at helbrede- Vi tror på, at vedligehold og renovering af den eksisterende bygningsmasse spiller en stor rolle, når byggeriet skal omstilles i en mere bæredygtig retning, siger Scandinovas adm. dir., Jacob Storm.

Det er bedre at forebygge end at helbrede

Det er mere bæredygtigt at renovere end at rive ned. Hos Scandinova prioriterer man også det forebyggende arbejde, og derfor har gulvgrossisten lanceret en produktserie, der skal sætte fokus på vedligehold og renovering af eksisterende gulve

Renovering er blevet en vigtig komponent i den grønne omstilling, og en analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll konkluderer, at der bliver udledt mindre CO2 i en bygnings levetid ved at renovere end ved at rive ned og bygge nyt. Omkostningerne er også lavere ved at vælge renovering.

Den konklusion understøttes af Realdania By & Byg, der i en rapport deler sine erfaringer på baggrund af en lang række gennemførte livscyklusvurderinger (LCA red.) på hovedparten af selskabets ca. 60 istandsættelser af historiske ejendomme. Bygninger, der holder længe, bidrager positivt til klimaregnskabet.

Mange bække små
Renovering omfatter alle dele af en bygning herunder også gulve. Med øje for det store klimaregnskab kan arealer som disse måske forekomme mindre betydelige, men ifølge den administrerende direktør hos landets største gulvgrossist kan gulvarealer hurtigt blive en klimasynder, hvis ikke man går til arbejdet med omtanke.

- Alle taler om bæredygtighed og klimaregnskaber, og det gør vi naturligvis også hos Scandinova. Vores netop lancerede produktserie skal ses som en del af et større strategisk greb, der skal være med til at anspore vores mange kunder og leverandører til at tænke på og stille krav til den grønne dagsorden, når snakken falder på gulve. Det handler eksempelvis om at tænke cirkulært fremfor lineært, og det understøtter vores nye XpertPro-produkter, siger Scandinovas administrerende direktør, Jacob Storm.

Planlæg vedligehold
Bygningerne i Danmark bidrager med hele 30 % af de samlede CO2-udledninger. Derfor står bygherrerne over for et vigtigt valg i den grønne omstilling, når en bygning er nedslidt.

Men spørger man Jacob Storm, bærer Scandinova som grossist og produktudvikler også et ansvar for at stille skarpt på, hvordan miljøet belastes mindst muligt.

- Flere og flere undersøgelser peger på, at det er bedre at forebygge end at helbrede eller måske ligefrem rive ned. Derfor har vi intensiveret indsatsen for planlagt vedligeholdelse og har udviklet en ny produktserie, der gør det nemt og oplagt at vedligeholde indvendigt og udvendigt træværk fremfor bare at udskifte med nyt. Vi har selvfølgelig en interesse i at gøre det så let og overskueligt som muligt for vores kunder og deres kunder. Sættes vedligehold mere i system, bliver det også nemmere.

Mærket efter frivillig ordning
XpertPro er fem produkttyper i en olie- og plejeserie, som er udviklet og produceret under nordiske krav og kvaliteter. Det betyder, at sæber og olier er fremstillet af rene vegetabilske olier og naturvoks. Serien indeholder i alt 11 produkter udviklet til at tage hånd om hele trægulvets levetid fra oliering til løbende pleje og vedligeholdelse samt rengøring.

Produkterne har fået Indeklimamærket – en frivillig mærkningsordning, som giver forbrugere og bygningsansvarlige dokumentation for lugtgener og afgasningstid. Mærkningsordningen gør det lettere at vælge produkter med lav afgasning og dermed færre gener.

- Med produktserien vil vi sætte endnu mere fokus på vedligehold og renovering af eksisterende gulve, men det er klart, at flere af produkterne kan anvendes til behandling af nye gulve og træmøbler uden problemer. Det ændrer dog ikke på væsentligheden af renovering og vedligehold, der hører under den miljø- og klimamæssige del af det, vi herhjemme betegner som bæredygtigt byggeri. Det skal vi hos Scandinova være bedre til at skabe positiv opmærksomhed om, siger Jacob Storm.

-dc

24/11 2022