LCA
LCA
scroll
Gammelt stenuld er genbrugs(g)uldDen returnerede stenuld bliver sorteret, kontrolleret og til sidt brugt til at producere ny isolering.

Gammelt stenuld er genbrugs(g)uld

Rockwools returordning Rockcycle gør det nemmere at returnere brugt eller overskydende stenuldsisolering, som kan genanvendes direkte i ny stenuld. Virksomheden øger kapaciteten og opfordrer branchen til at springe med på vognen

Byggeriet i Danmark står for 40 % af al affald i Danmark. Affaldet stammer både fra overskydende materialer i arbejdsprocesserne og gammelt materiale, der bliver fjernet under nedrivninger og renoveringer.

Der er store miljømæssige og samfundsmæssige gevinster ved at øge den cirkulære genanvendelse af byggematerialer, og derfor har Rockwool i en årrække arbejdet for at øge mængden af stenuld, der kommer retur til fabrikkerne. Derfor har man etableret returordningen Rockcycle, hvor virksomheden gør det så nemt som muligt for entreprenører, håndværkere og andre fagfolk at returnere ny, overskydende stenuld (i fagsprog kaldet fraskær) og gammel stenuld fra renoveringer og nedrivninger.

Kapaciteten er der, men branchen udnytter den ikke
Og det er helt unikt og et vigtigt kvantespring for branchen, mener Christian Kofod, der er bæredygtighedschef hos Rockwool i Norden:

- Vi har i over et årti arbejdet på denne returordning, som sikrer, at alt den stenuld, der kommer retur til vores fabrikker, bliver til nyt isoleringsmateriale i et lukket system. Det betyder, at processen fra indsamling af restmateriale til produktion af ny stenuld reelt er cirkulær, da alt returneret restmateriale bliver brugt direkte til at producere ny stenuld.

Dog mener han ikke, at aktører i byggebranchen i høj nok grad udnytter potentialet for ansvarlig genanvendelse.

- Rockcycle er vores bidrag til at speede processen op imod en mere cirkulær byggebranche. Desværre oplever vi ikke, at branchen endnu til fulde benytter sig af ordningen. I 2021 tog vi 12.000 ton stenuld retur, der blev smeltet om til ny stenuld, men vores kapacitet er markant større end det, vi behandler i dag. I løbet af få år forventer vi at kunne tage mere end 3 gange så meget retur. Så vores budskab er, at byggebranchen bør udnytte denne mulighed, siger han.

Stiller kunderne stærkere
Rockcycle kan også være en medvirkende faktor til at give Rockwools kunder en konkurrencefordel i kampen om at vinde nye opgaver og udbud. I ordningen ligger en tilbagetagelsesgaranti, der dels reducerer mængden af affald sendt til deponi under opførelsen, dels sikrer, at materialet lever op til byggeriets krav om genbrug efter endt levetid ved en fremtidig nedtagning af byggeriet. Dermed kan Rockcycle-ordningen være medvirkende til, at bygherrer opnår DGNB, BREEAM eller LEED-certificering.

Men det handler ikke kun om point:

- Byggebranchen kommer ikke udenom, at vi har en stor rolle at spille i den cirkulære økonomi. Rockcycle er en vigtig brik i Rockwools bidrag hertil, siger Christian Kofod.

-dc

5/12 2022