Aktuelle nyheder - Isolering

Hvornår er en hulmursisolering typisk tjent hjem?

Hvornår er en hulmursisolering typisk tjent hjem?

ANNONCE: Hvornår er en hulmursisolering typisk tjent hjem, og vil det overhovedet kunne betale sig at isolere?

Del artiklen på

Hvis dit hus ikke er isoleret eller kun har ganske lidt isolering, vil en hulmursisolering være et godt sted at starte. Husets vægge har en stor overflade, som varmen forsvinder ud igennem, hvis hulmuren ikke er isoleret.

Der kan være svært at sige, præcis hvornår en hulmursisolering er tjent hjem, men der er ingen tvivl om, at investeringen vil gavne. Hvis din hulmur er uisoleret, vil du altid kunne opnå en lavere varmeudgift. Der er dog flere andre fordele ved at få isoleret hulmuren.

Hvad opnår du ved en hulmursisolering?

Hulmursisoleringen vil naturligvis give dig en billigere varmeregning. Når først investeringen er foretaget, kan du læne dig tilbage og nyde godt af den økonomiske gevinst mange år ud i fremtiden.

Den håndgribelige besparelse er dog kun en af de mange fordele, som en hulmursisolering vil give dig. Et andet gode er et bedre indeklima i boligen. Du vil finde det langt lettere at holde et jævn temperatur i huset, hvilket dels er behageligt og dels er godt for indeklimaet.

Hvis du vil vide mere, kan du med fordel læse artiklen fra Energiguiden.dk, der giver gode råd om hulmursisolering og uddyber de mange fordele, som denne form for isolering giver.

Hvornår er en hulmursisolering typisk tjent hjem?

Hvornår hulmursisoleringen er tjent hjem, afhænger helt af udgiftens størrelse set i forhold til den samlede årlige besparelse. Som tommelfingerregel kan du forvente, at udgiften til hulmursisoleringen er tjent hjem efter 1-3 år. Der er dog flere faktorer, der spiller ind, så det er ikke muligt at lave en generel beregning.

Disse ting skal du tage med i beregningerne for, hvornår en hulmursisolering er tjent hjem:

  • Hvor store er de samlede udgifter til isoleringsfirmaet, der skal udføre opgaven?
  • Hvor stor er den samlede årlige besparelse, efter hulmursisoleringen er udført?
  • Er huset helt uden isolering i hulmuren, eller er der allerede en smule isolering?
  • Hvordan er husets øvrige isoleringsstandard – som f.eks. på loftet og i gulvene?
  • Skal du have finansieret udgiften i form af et banklån, eller har du selv pengene?
  • Er det muligt at opnå tilskud eller fradrag i forbindelse med udførelse af arbejdet?

Den samlede investering har naturligvis stor betydning for, hvor hurtigt du kan forvente at udgiften er tjent hjem. Størrelsen på den årlig besparelse er også en vigtig faktor.

Hvis du kan få hulmursisoleret til en god pris, og du i forvejen ikke har nogen isolering i væggene, så har du en lille investering og en stor besparelse – hvilket giver en kort tilbagebetalingstid.

Hvis der allerede er noget isolering i muren, vil du stadig opnå en energibesparelse. Den samlede besparelse pr. år vil være mindre, og dermed vil det tage længere tid at tjene investeringen hjem.

Dernæst er der forskel på, hvordan du finansierer hulmursisoleringen. Måske har du selv sparet op til at betale for isoleringsarbejdet, eller måske skal du ud at låne pengene og dermed betale renter på lånet.

Som du kan se, er der mange forhold, der påvirker beregningen. Det vil derfor altid være et individuelt regnestykke, der afgør, hvornår hulmursisoleringen er tjent hjem.

En ting er dog sikker. Hvis dit hus ingen isolering har i hulmuren eller kun er isoleret i ringe grad, så vil du altid kunne opnå en besparelse.

Du kan få håndværkerfradrag til at dække noget af udgiften?

Fra 2018 blev det vedtaget at gøre håndværkerfradraget permanent, og du vil derfor kunne opnå et skattemæssigt fradrag til at dække en del af håndværkernes arbejdsløn.

I 2020 kan du opnå et fradrag på 12.500 kr. for både dig selv og din ægtefælle eller samlever. Dette fradrag skal du naturligvis også regne med, når du kigger på tilbagebetalingstiden

Læs mere om Isolering

20/2 2020