LCA
LCA
scroll
Valg af isolering er afgørende ved klimarenoveringNår man renoverer en gammel bygning, kan det være vanskeligt at skabe plads til den nødvendige isolering.

Valg af isolering er afgørende ved klimarenovering

EU har som mål at blive klimaneutral inden 2050. Det har sat gang i en bølge af renoveringer af private og offentlige bygninger

For at nå målet om at blive klimaneutral inden 2050 har EU sat gang i en storstilet renoveringskampagne, der skal fordoble antallet af renoveringer i EU over de næste ti år. Renoveringsbølgen, der har navnet “The Renovation Wave”, går ud på at energioptimere de mere end 220 millioner europæiske bygningsenheder, der er bygget før 2001. Man anslår, at mellem 85 og 95% af de bygninger stadig vil stå her i 2050.

Danmark skal reducere drivhusgasudledninger med 70% i 2030 i forhold til 1990. Og senest i 2050 skal vi ikke udlede flere drivshusgasser, end der optages. Så også i Danmark tilskyndes energirenoveringer, hvilket blandt andet sker med tilskudsordninger fra Energistyrelsen til både offentlige og private. Miljøstyrelsen vurderer, at der er cirka syv millioner ton gammelt mineraluld i eksisterende bygninger, som kan erstattes med mere effektiv isolering. Derfor går de virksomheder, der beskæftiger sig med energioptimering, spændende tider i møde.

En af de virksomheder er Kingspan Insulation ApS, der har specialiseret sig i at skabe en højeffektiv isolering, der isolerer op til syv gange mere effektivt sammenlignet med traditionelle isoleringsmaterialer i ældre bygninger, hvor der typisk er brugt mineraluld:

- Det er godt nyt for klimaet, at der i så høj grad er fokus på et mere energieffektivt byggeri i både Danmark og EU, og så er det selvsagt godt nyt for virksomheder som vores, der i mange år har arbejdet for at skabe produkter, der kan sænke energiforbruget, udtaler Scott McMonagle, der er Country Manager hos Kingspan og tilføjer:

-Det relativt store antal ældre bygninger i Danmark og Europa betyder, at der er et enormt potentiale i at energioptimere vores nuværende bygningsmasse, så der er en masse lavthængende frugter at høste til fordel for klimaet.

Energioptimering af gammel bygningsmasse
Et af de områder, som Kingspan ser et særligt stort potentiale i den kommende tid, er efterisolering og renovering. Virksomheden har skabt et isoleringsmateriale, der isolerer mere effektivt, hvilket også betyder, at man kan nøjes med at bruge væsentlig tyndere lag og stadig opnå samme isoleringseffekt.

- Nye bygninger er designet til at have plads til isoleringen, men når man renoverer en gammel bygning, så er der på forhånd ikke skabt rum til de nye krav og standarder for isolering. Og det er de færreste, der ønsker at ændre på bygningens konstruktion til fordel for energioptimering, fortæller Scott McMonagle og fortsætter:

- Derfor har man brug for en effektiv isolering, som fylder meget lidt, så man ikke behøver at tage unødige kvadratmetre for at bringe boligen eller bygningen op til et bedre energiniveau, eller foretage større ændringer i bygningskonstruktionen for at opfylde de strenge energikrav i bygningsreglementet og i Danmarks ambitiøse klimastrategi.

Han fortæller desuden, at der udover varmeregningen og klimagevinsten er en række andre fordele ved efterisoleringen eller renoveringen:

- Udover at formindske en bygnings CO2-aftryk, så giver isoleringen et bedre indeklima - og så øger den faktisk en bygnings levetid og øger dens værdi i form af en bedre energiklasse.

Ifølge Kingspan har Danmark nogle af verdens strammeste energikrav til særligt nybyggeri, men det gælder faktisk også, når man renoverer eksisterende bygninger. Man er nemlig forpligtet til at energioptimere, når man renoverer.

-pf

 

18/11 2021