Aktuelle nyheder - Kloak & afvanding

Måtte afbryde gravearbejdet grundet cyanid i jordenDer afventes nu svar på yderligere prøver før en endelig stillingtagen for håndtering af jorden i området. Arkivfoto.

Måtte afbryde gravearbejdet grundet cyanid i jorden

Analyser af jorden viser, at der er cyanid, kulbrinter og tjære i jordens øverste bærelag på Hovmarksvej i Ringsted. Gravearbejdet er standset og udgravningen er spærret af med hegn, og der er lagt et tykt lag sand over jorden

Del artiklen på

Under gravearbejdet til nye kloakledninger i Ringsted kunne en graveentreprenør se blå misfarvninger i den ellers mørke jord og det lugtede af tjære. Gravearbejdet blev derfor standset, og udgravningen blev spærret af med højt hegn, mens der blev lagt et tykt lag sand over den blå jord, så lugten af tjære blev minimeret.

Der blev taget prøver, og resultatet af analyser viser, at der er cyanid, kulbrinter og tjære i jorden. Forsyningen og entreprenøren tog deres forholdsregler og forberedte sig på cyanidforurening med hegn og et tykt lag sand. 

Den cyanid, som nu er fundet, er bundet i jorden og derfor ikke skadelig i denne form. Hvis det derimod kommer i forbindelse med syre, bliver det skadeligt at indånde.

Hvordan den cyanidholdige jord er havnet der vides ikke. Den forurenede jord vil blive behandlet korrekt og med rette hjælp fra eksperter på området.

-dc

Læs mere om Kloak & afvanding

28/8 2023
BrønddækslerByggerådgivningDrænHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakrørKrympemufferMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRottefælderTilbageløbssikringTilbageløbsventilUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.