Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

Gasser af opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendomPå en forurenet grund under en ejendom i Københavns Sydhavn har entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S ved hjælp af styrbar boring installeret to rør for at suge gasser af chlorerede opløsningsmidler ud.

Gasser af opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

Styret boring i yderste potens – gasser af chlorerede opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

Del artiklen på

Et eksempel på, hvordan No-dig løsninger ofte er innovative og yderst anvendelige og hvor normale gravemetoder ikke kan bruges, udspillede sig for nylig i yderste potens i Københavns Sydhavn.

På en forurenet grund under en ejendom i Københavns Sydhavn har entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S ved hjælp af styrbar boring installeret to rør for at suge gasser af chlorerede opløsningsmidler ud under en nybygget etageejendom. En opgave, hvor opgravning ikke var en mulighed.

- Det helt særlige ved denne opgave er, at der benyttes traditionelle PE-rør samt rør fra grundvandsboringer. Vi kombinerede simpelthen rørtyperne for at udføre installationen. Samtidig havde vi filterrør med, til at suge luften ud, forklarer Christian Rønne, projektleder for Styrbar Boring hos Zacho-Lind.

Undgå forurenede dampe i bygningen
Miljøafdelingen i Region Hovedstaden og Københavns Kommune vurderede, at den etablerede udsugning i fundamentet ikke var tilstrækkelig kraftig til at undgå, at forurenede dampe sivede op i de fremtidige boliger.

- Derfor skulle vi finde den optimale løsning for at øge trykket i det system, der var installeret i fundamentet, for at trække de forurenede dampe ned i den nye udsugning. En sjælden, spændende opgave, der for alvor viser mulighederne med styret boring, siger Christian Rønne.

Hos rådgiveren på projektet, Orbicon, vurderer senior projektleder og civilingeniør Benedicte Rosenborg, at det ikke ville lykkes at komme 100 procent i mål med almindelige boringer. Med de styrede boringer var det muligt at installere filterrør centralt inde under bygningen, hvilket var det mest effektive.

- Da vi ikke vidste præcist, hvor den kraftige forurening lå, fik vi udført to styrede boringer på tværs ind under bygningen, for at dække det 109 m2 forurenede område bedst muligt. På den måde kunne vi koble den eksisterende ventilation på filterrørene, forklarer Benedicte Rosenborg.

Styret boring i vækst
Zacho-Lind er en af de førende og mest erfarne entreprenører inden for No Dig-metoder, herunder styrbar boring. Zacho-Lind er medlem af Kontrolordningen for Styret Boring og Gennempresning under Dansk Byggeri. Det er Danmarks eneste godkendte og uvildige kontrolordning inden for nyetablering af ledninger ved styret boring. Medlemsvirksomheder udfører alt arbejde efter ensartede standarder.

Christian Rønne peger i den forbindelse på, at styrbar boring er et område i vækst, bl.a. fordi det en præcis og målsikker opgravningsfri metode, som ikke kræver megen arbejdsplads. Metoden anvendes derfor typisk i tilfælde hvor normalt gravearbejde er vanskeligt eller uhensigtsmæssigt.

-jhn

Læs mere om PCB & Miljøgifte

12/6 2017