Aktuelle nyheder - PCB & Miljøgifte

PVC-afgifter kendes ikke i andre EU-lande

PVC-afgifter kendes ikke i andre EU-lande

Skatteministeren afviser kritik fra Det Økologiske Råd omkring fjernelsen af afgifterne på PVC og ftlater

Nedrivningssektion: Eksperter må trække grænserne

Nedrivningssektion: Eksperter må trække grænserne

Der skal være meget klare, entydige og firkantede regler, som ikke kan bøjes fra sag til sag

Inviterer til åbent hus i ny nedbrydningsafdeling

Inviterer til åbent hus i ny nedbrydningsafdeling

Kingo har kontinuerligt haft store nedbrydningssager i det Nordjyske. Nu er nedbrydningsafdeling samt modtageplads med jordrens og recycling i Aalborg Øst blevet en realitet

Gasser af opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

Gasser af opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

Styret boring i yderste potens – gasser af chlorerede opløsningsmidler suges ud under forurenet ejendom

Nu skal der styr på asbest i bygningsmassen

Nu skal der styr på asbest i bygningsmassen

En arbejdsgruppe har præsenteret 20 forslag til en mere effektiv indsats mod asbest i de eksisterende bygninger

Kompliceret nedrivning af gammel politistation

Kompliceret nedrivning af gammel politistation

Nedbrydning af den tidligere Lyngby Politistation er næsten slut, men det har været kompliceret for den indeholdte en lang række miljøforurenede materialer, der stillede store krav til håndteringen

Ny PCB-grænse forringer genbrugsmuligheder

Ny PCB-grænse forringer genbrugsmuligheder

Hidtil har man renset maling af, hvis der kunne måles mere end 0,1 mg/kg PCB i væggen og så var materialet rent. Men nu har Miljøstyrelsen indført en ny grænse for PCB på 2 mg/kg og så er genbrugsmulighederne begrænsede

En radonramt kælder kan hurtigt udbedres

En radonramt kælder kan hurtigt udbedres

Det behøver ikke vælte budgettet at opgradere kælderen til nye radonsikre opholdsrum med kontor, hobbyrum eller børneværelse. Der findes effektive membranløsninger og som boligejer kan man få håndværkerfradrag på arbejdet

Sidste chance for radonmåling denne vinter

Sidste chance for radonmåling denne vinter

Det kan være en god idé at undersøge sin bolig for den radioaktive gasart radon, hvis man bor, hvor der er meget radon i undergrunden. Men det er om vinteren, man skal teste sit hus, for det giver det bedste måleresultat

 • Nye krav til selektiv nedrivning bakkes op af DM&E

  Miljøstyrelsens rapport om selektiv nedrivning foreslår en række nye krav til bygherre og entreprenører i forbindelse med nedrivning - brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører bakker op
 • Oprensning af jordforurening gøres billigere

  Et nyt forskningsprojekt kan være med til at sænke prisen på oprensning af jord- og grundvandsforureninger med op til 10 %
 • Radon kan give ekstra opgaver i byggeriet

  Radon kan give ekstra opgaver i byggeriet

  Flere husejere har fået øjnene op for farerne ved radon. Det betyder, at der ligger flere opgaver og venter på landets håndværkere, hvis de specialiserer sig, lyder vurderingen fra Dansk Byggeri
 • Ny SBi-anvisning om PCB

  SBi-anvisning 268 beskriver, hvordan PCB-forurening af indeluften afhjælpes og håndteres, når man renoverer eller nedriver bygninger med PCB
 • Privat nedrivning kan koste dyrt

  Privat nedrivning kan koste dyrt

  Når brokker og affald fra en privat nedrivning pludselig viser sig at indeholde miljøskadelige stoffer, ender det med en regning på op til flere hundrede tusind kroner, som boligejerne må betale af egen lomme
 • Måling af PCB i indeluften

  Måling af PCB i indeluften

  BYG-ERFAs nye erfaringsblad beskriver, hvornår der er begrundet mistanke om PCB i indeluften og anviser forløbet af en forundersøgelse
 • Grænse for PCB i byggeaffald fastsat

  Grænse for PCB i byggeaffald fastsat

  Miljøstyrelsen indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet
 • Gode råd mod skimmelsvamp

  Gode råd mod skimmelsvamp

  Om vinteren vil vi gerne holde på varmen og lufter derfor mindre ud. Men særligt i ældre boliger er der risiko for, at det kan føre til fugt og skimmelskader
 • Kamp mod affaldsfusk

  Kamp mod affaldsfusk

  Alle aktører inden for byggeaffald er enige om, at dokumentationskravene ikke er fulgt med de seneste års markante stigning i procedurekrav og viden i forhold til screening for miljøskadelige stoffer
 • Ingen nedrivning uden affaldsplan

  Ingen nedrivning uden affaldsplan

  Dansk Byggeri henviser boligejere med nedrivningsplaner til at kontakte Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald for at blive vejledt
 • Udtjente danske skibe skal ophugges miljørigtigt

  Miljø- og fødevareministeren tager nu første skridt til regler for skrotning af skibe, der skal sikre, at mennesker og miljø på globalt plan bliver bedre beskyttet, når skibe skal ophugges
 • Fundering på giftgrund

  Fundering på giftgrund

  Samtlige Aarsleffs medarbejdere skal have dragter og masker på og skal igennem et sikkerhedstjek, inden de kommer ind på den særlige opgave, entreprenørfirmaet løser på Vesterbro i København
 • Kommuner svigter miljøkontrol

  Kommuner svigter miljøkontrol

  Der bliver dagligt kørt tonsvis af gammelt affald med miljøfarlige stoffer på stort set alle genbrugspladser i landet, mener miljøchef Knud Magnussen, Søndergaard Nedrivning A/S
 • Affald giver panderynker

  Affald giver panderynker

  Kravene til byggeaffald er de seneste år blevet øget i takt med, at der er kommet mere viden til området. Men ifølge tømrermestrene i Dansk Byggeri er regningen ikke fair fordelt
 • Nedbrydning i børnehøjde i Odder

  Nedbrydning i børnehøjde i Odder

  I Kingos showroom kan eleverne på Skovbakkeskolen bl.a. se en video, som viser, hvordan nedbrydningen af deres skole foregår. MT Højgaard står for byggeriet af ny skole
 • Håndtering af farligt affald kræver frisk viden

  Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske byggebranche er bedst til at genanvende affald. Derfor skal der være fokus på den korrekte håndtering af affald, mener Dansk Byggeri
 • Omgang med asbest kræver omtanke

  Omgang med asbest kræver omtanke

  Træsektionen under Dansk Byggeri har lavet en lille film, der kort fortæller om asbest og forklarer, hvad man skal være opmærksom på, når man som håndværker støder på materialet i sit arbejde
 • Fradrag til oprensning

  Fradrag til oprensning

  Forureningsramte boligejere får økonomisk hjælp Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen giver nu en håndsrækning til de boligejere, der står på ventelisten til at få renset deres forurenede grund
 • Nedbrydere og miljøaktører i fælles forening

  Dansk Byggeri er blevet en ”forening” mindre, men har fået en ny stærk stemme indenfor nedrivning og miljøsanering ved navn Nedrivnings- og Miljøsaneringssektionen
 • Droner afslører lossepladsgas

  Droner afslører lossepladsgas

  Teknologien bag bekæmpelsen af lossepladsgas udvikler sig konstant. Droner kan finde udslip fra luften og forbedre og forenkle målingerne væsentligt, viser et ph.d.samarbejde mellem Niras og DTU
 • Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

  Byggeriet får nu sit videncenter for miljøfarlige stoffer

  Det er lykkes Dansk Byggeri at rejse midler til et kommende videncenter for håndtering og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Blandt bidragsyderne er Miljø- og Fødevareministeriet med to millioner kroner
 • Pas på bly i malingen

  Før i tiden var det populært at bruge maling som indeholdt bly. Men pas på ved afslibning, for støvet fra den blyholdige maling er sundhedsskadeligt
 • Forurenet jord bliver til skibakke i Sønderjylland

  Forurenet jord bliver til skibakke i Sønderjylland

  Miljøvirksomheden Mijodan forvandler gammel losseplads til rekreativt område og sparer bunker af CO2 ved at slutdeponere på stedet
 • Nye milljøvejledninger er på trapperne

  Dansk Asbestforening genudgiver nu byggebranchens vejledninger til håndtering af miljøgifte som PCB, bly og asbest. Den første vejledning udkommer i december
 • Mursten bliver genbrugt i skole

  Mursten bliver genbrugt i skole

  Genanvendelsesprojekt på Bispebjerg skal munde ud i en erfaringsopsamling i samarbejde med Københavns Kommune og Teknologisk Institut. Sweco Danmark binder trådene sammen