Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Byrum: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed

2021/S 142-378723

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 137-364908)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Læsø Kommune
CVR-nummer: 45973328
Postadresse: Doktorvejen 2
By: Byrum
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9940
Land: Danmark
Kontaktperson: Laura Stadum
E-mail: lks@70151000.dk
Telefon: +45 72211665
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.laesoe.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af skibsteknisk rådgivning til køb af ny færge til Læsø Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af rådgivningsydelser til indkøb af ny færge som skal sejle mellem Læsø og Frederikshavn. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten. Den nye færge som skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidige tilføre Læsø kommune den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes.

Det forventes at færgen kan idriftsættes december 2023. Endelig tidsplan skal dog planlægges med rådgiver efter kontraktindgåelse af rådgivningsaftale.

Den udbudte opgave omfatter skibsteknisk rådgivning og byggetilsyn i forbindelse med indkøb af en nybygget færge med en på nuværende tidspunkt forventet kapacitet på 180-240 personbiler, 600-750 passagerer, en sejltid på ca. 1 time og 15 minutter for den 14,7 sømil lange distance og en havnetid til af- og pålæsning af fyldt skib på 15 minutter.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/07/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 137-364908

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
I stedet for:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af rådgivningsydelser til indkøb af ny færge som skal sejle mellem Læsø og Frederikshavn. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten. Den nye færge som skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidige tilføre Læsø kommune den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes. Det forventes at færgen kan idriftsættes december 2023. Endelig tidsplan skal dog planlægges med rådgiver efter kontraktindgåelse af rådgivningsaftale.

Den udbudte opgave omfatter skibsteknisk rådgivning og byggetilsyn i forbindelse med indkøb af en nybygget færge med en på nuværende tidspunkt forventet kapacitet på 180-240 personbiler, 600-750 passagerer, en sejltid på ca. 1 time og 15 minutter for den 14,7 sømil lange distance og en havnetid til af- og pålæsning af fyldt skib på 15 minutter.

Læses:

Ved dette udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering af rådgivningsydelser til indkøb af ny færge som skal sejle mellem Læsø og Frederikshavn. For nuværende er der 2 færger i drift på ruten. Den nye færge som skal som udgangspunkt kunne løfte den nuværende kapacitet og samtidige tilføre Læsø kommune den nødvendige ekstra kapacitet, så den øgede efterspørgsel efter rejser til og fra Læsø kan efterkommes. Det forventes at færgen kan idriftsættes december 2024. Endelig tidsplan skal dog planlægges med rådgiver efter kontraktindgåelse af rådgivningsaftale.

Den udbudte opgave omfatter skibsteknisk rådgivning og byggetilsyn i forbindelse med indkøb af en nybygget færge med en på nuværende tidspunkt forventet kapacitet på 180-240 personbiler, 600-750 passagerer, en sejltid på ca. 1 time og 15 minutter for den 14,7 sømil lange distance og en havnetid til af- og pålæsning af fyldt skib på 15 minutter. Bemærk ændring af forventet idriftsættelsestidspunkt.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer