Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hillerød: Arkitektrådgivning

2021/S 146-387697

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Thestrup Kristensen
E-mail: jesper.thestrup.kristensen@regionh.dk
Telefon: +45 21607314
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=307724&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=307724&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalrådgivning gangbro Rigshospitalet

Sagsnr.: 20063299
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71210000 Arkitektrådgivning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning vedr. gangbro mellem centralkomplekset og BørneRiget, herunder fastlæggelse af endeligt tracé, projektering af tilkobling på centralkompleksets facade i 3. sals niveau samt projektering af nødvendige ombygninger af trappetårn og ventilation til pavillon 85 og 86.

Totalrådgiver skal bistå bygherre med rådgivning, der verificerer og kvalificerer de her beskrevne krav i byggeprogrammet.

Udbuddet er et rammeudbud med en leverandør. De forventede entrepriseomkostninger inkl. byggeplads ligger i intervallet 20-25 mio. DKK.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71221000 Arkitekters tjenesteydelser i forbindelse med bygninger
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71241000 Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
71247000 Byggeledelse
71300000 Ingeniørvirksomhed
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71311100 Støttevirksomhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter totalrådgivning vedr. gangbro mellem centralkomplekset og BørneRiget, herunder fastlæggelse af endeligt tracé, projektering af tilkobling på centralkompleksets facade i 3. sals niveau samt projektering af nødvendige ombygninger af trappetårn og ventilation til pavillon 85 og 86.

Totalrådgiver skal bistå bygherre med rådgivning, der verificerer og kvalificerer de her beskrevne krav i byggeprogrammet.

Udbuddet er et rammeudbud med en leverandør. De forventede entrepriseomkostninger inkl. byggeplads ligger i intervallet 20-25 mio. DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 45
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 10
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for det udbudte område. Ordregiver vil vurdere op til 5 referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne scores efter erfaring med nedenstående områder:

- Bredden i referencerne i forhold til størrelsen af opgaverne

- Bredden i referencerne i forhold til fagligheden i opgaverne

- Specifikke kompetencer inden for de flg. områder: skabe et ydre udtryk, der er tilpasset den lokale kontekst og æstetikken, der viser at en gangbro fungerer som en naturlig helhed set i sammenhængen med de eksisterende bygninger og nybyggeri samt at formsproget af gangbroen understøtter dens funktion som sammenbindende element.

- Erfaring med projekteringsledelse

- Erfaring med hospitaler i drift.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • VinduesIndustrien

  VinduesIndustrien

  Quickguide – Vinduer – VinduesIndustriens oversigt over love og regler med bety
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • DAFA

  DAFA

  DAFA tætner, dæmper og beskytter
 • Dorch & Danola

  Dorch & Danola

  Værktøjsmekka for håndværkere. Mærkevarer til gode priser.
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Guide og inspiration til valg af grønne tage og taghaver
 • Carl Ras

  Carl Ras

  Se alle aktuelle kampagner fra Carl Ras her…
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
 • ASP produktudvikling

  ASP produktudvikling

  Alt i små kraner og vakuumløftere
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Mul10 ProSafe

  Mul10 ProSafe

  Tagdækkernes faldsikringssystem
 • Kingo

  Kingo

  Miljørigtig nedbrydning
 • H+H Danmark

  H+H Danmark

  Produktoversigt