Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 147-392599

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 139-371175)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Metroselskabet I/S
CVR-nummer: 30823699
Postadresse: Metrovej 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Carsten Larsen
E-mail: procurement@m.dk
Telefon: +45 72424874
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.m.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

CRSH7 - Transfer ved Øresundsbanen, Ny Ellebjerg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

CRSH7 er et af flere projekter på/ved Ny Ellebjerg Station, som tilsammen skal skabe sammenhæng imellem en kommende Metrostationen, Køge Bugt Banen, KØR perronen, den fremtidige nye ringbaneperron og den nordøstlige forplads samt perroner ved Øresundsbanen og adgang til den sydlige forplads som en del af dette projekt.

CRSH6 er en underjordisk forplads/”Concourse Hall”, hvor en hovedentreprise er på vej i udbud. CRSH5 er en underjordisk transfer tunnel, som går under hovedsporene og den eksisterende bro, der bærer Køgebugt banen over hovedsporene. CRSH5 er udført.

Nærværende projekt CRSH7 er en tilslutningsløsning til Øresundssporene der forbinder de fremtidige perroner til Øresundsbanen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/07/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 139-371175

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9
I stedet for:

Tilbudsgiverne vil blive udvalgt ud fra informationer om referencer for opgaver svarende til de udbudte blandt de ansøgere som opfylder minimumskravene i punkt III.2.2)og III.2.3) og har uploadet et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

Læses:

Tilbudsgiverne vil blive udvalgt ud fra informationer om referencer for opgaver svarende til de udbudte blandt de ansøgere som opfylder minimumskravene i punkt III.1.2)og III.1.3) og har uploadet et udfyldt, dateret og underskrevet European Standard Procurement Document (ESPD).

Afsnit nummer: III.1.3
I stedet for:

Der kan afleveres op til 5 udvalgte referencer i ESPD dokumentet afsnit IV C.

Der kan afleveres op til 10 reference i alt.

Hvis der afleveres mere end 5 referencer bedes ansøgeren i den 5. reference i punktet "Beskrivelse" indføje en henvisning til et dokument med de referencer, som afleveres udover de 4 der afleveres via ESPD dokumentet.

Sådanne referencer skal struktureres med samme overskrifter, som anvendt i ESPD dokumentet.

Læses:

Der kan afleveres op til 5 udvalgte referencer i ESPD dokumentet afsnit IV C.

Der kan afleveres op til 10 reference i alt.

Hvis der afleveres mere end 5 referencer bedes ansøgeren i den 5. reference i punktet "Beskrivelse" indføje en henvisning til et dokument med de referencer, som afleveres udover de 4 der afleveres via ESPD dokumentet.

Hvis alle referencer indeholder billeder eller anden information, som ikke kan indarbejdes i en ESPD, kan ansøger vælge at indsætte en reference til et dokument med de op til 10 referencer, som gøres gældende. Referencen indsættes i givet fald i feltet "Beskrivelse" i første reference i ESPD'en.

Referencer afleveret i selvstændigt dokument skal som minimum indeholde de oplysninger, som fremgår af den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer