Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Brøndby: Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed

2021/S 182-474383

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 178-463785)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Brøndby Kommune
CVR-nummer: 65113015
Postadresse: Park Allé 160
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Elisabeth Lihn Wolff
E-mail: eliwo@brondby.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.brondby.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Parallelopdrag vedrørende Fremtidens Brøndby Strand

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed - IA01
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Brøndby Kommune har igangsat en strategisk byudviklingsproces vedrørende udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand. Brøndby Kommune ønsker med gennemførelsen af et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige teams at få tre forslag til, hvordan det politisk vedtagne program kan omsættes til en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand og efterfølgende realiseres. De tre tværfaglige teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i en proces, hvor borgere og interessenter i første del af parallelopdraget inviteres ind i maskinrummet for at kommentere på forslag og idéer til udviklingsplanen. Hvert team modtager et fast honorar på 500.000 DKK og der uddeles en supplerende bonus på 250.000 DKK til det bedste forslag til udviklingsplan. Der vil i medfør af udbuddet blive indgået tre identiske, parallelle delkontrakter med de tre tværfaglige teams. Der er knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand til en maksimal værdi af 1.000.000 DKK til udbuddet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 178-463785

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.5
Delkontraktnr.: 1
I stedet for:

Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne

Læses:

de nedenfor anførte kriterier

Kvalitetskriterium - Navn: Ordregiver vil med underkriteriet "KVALITET" lægge vægt på følgende tre delkriterier, der ved evalueringen vægter ligeligt: 1) Kompetencer, 2) Organisation og 3) Motivation. / Vægtning: 90 %

Pris - Vægtning: 10 %

Afsnit nummer: VI.4.1
I stedet for:

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud

Postadresse: Toldboden 2

By: Viborg

Postnummer: 8800

Land: Danmark

Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

Læses:

Officielt navn: Klagenævnet for Udbud

Postadresse: Toldboden 2

By: Viborg

Postnummer: 8800

Land: Danmark

E-mail: nh@naevneneshus.dk

Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer