Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Fredericia: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2021/S 182-474527

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Gas TSO A/S
CVR-nummer: 39315084
Postadresse: Tonne Kjærs Vej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Sadolin
E-mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Betonelemententreprise - administration og lagerbygning

Sagsnr.: 20/07769
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at anskaffe betonelementer til en ny administration og lagerbygningen ved Ordregivers nye Kompressorstation i Everdrup, Sjælland.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 8 247 524.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 Danmark
Hovedudførelsessted:

Kompressorstation i Everdrup, Sjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at anskaffe betonelementer til en ny administration- og lagerbygningen ved ordregivers nye kompressorstation i Everdrup, Sjælland.

II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse som resultat af en procedure med forudgående indkaldelse af tilbud
Forklaring:

Ordregiver modtog, som angivet ovenfor, ikke tilbud eller egnede tilbud til det forudgående offentliggjorte udbud, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 50, litra a.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Betonelemententreprise - administration og lagerbygning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/04/2021
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CRH Concrete A/S
CVR-nummer: 21474878
Postadresse: Vestergade 25
By: Viby Sjælland
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4130
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 8 247 524.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 72405708
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carls Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer