Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri

2021/S 186-483726

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vestsjællands Almene Boligselskab
CVR-nummer: 13152128
Postadresse: Elmevej 4
By: Jyderup
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4450
Land: Danmark
Kontaktperson: Kirstine Toft Dahl
E-mail: kd@vab.dk
Telefon: +45 81779235
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vab.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71530000 Rådgivning i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har ca. 212 boligafdelinger i 8 vestsjællandske kommuner og harderfor en stærk position på det almene boligområde på Sjælland. VAB dækker Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Kalundborg Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Odsherred Kommune. Det er VAB's målsætning at bidrage aktivt til udviklingen af nye almene boliger. Inden for de næste 4 år har VAB derfor til hensigt at udvikle og opføre nye almene boliger i byområder i VAB's markedsområde med en skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 250 mio. DKK. VAB har desuden til hensigt at igangsætte og gennemføre 4-6 helhedsplaner og større renoveringsprojekter meden skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 150 mio. DKK. På den baggrund ønsker VAB at indgå en rammeaftale med 5 økonomiske aktører om totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af disse byggerier.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Vestsjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB) har ca. 212 boligafdelinger i 8 vestsjællandske kommuner og harderfor en stærk position på det almene boligområde på Sjælland. VAB dækker Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Kalundborg Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune og Odsherred Kommune. Det er VAB's målsætning at bidrage aktivt til udviklingen af nye almene boliger. Inden for de næste 4 år har VAB derfor til hensigt at udvikle og opføre nye almene boliger i byområder i VAB's markedsområde med en skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 250 mio. DKK. VAB har desuden til hensigt at igangsætte og gennemføre 4-6 helhedsplaner og større renoveringsprojekter meden skønnet samlet anskaffelsessum på ca. 150 mio. DKK. På den baggrund ønsker VAB at indgå en rammeaftale med 5 økonomiske aktører om totalrådgivning i forbindelse med realiseringen af disse byggerier.

Totalrådgivningsydelserne omfatter arkitektydelser, ingeniørydelser og landskabsarkitektydelser. Tilbudsgivernes ydelser skal omfatte alle ydelserne i pkt. 1-8 og visse af ydelserne i pkt. 9 i FRI og Danske Ark's ydelsesbeskrivelse "Byggeri & Landskab 2018".

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 065-166390
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkitema K/S
CVR-nummer: 15696230
Postadresse: Ny Carlsberg Vej 120
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1799
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Kullegaard A/S
CVR-nummer: 88547217
Postadresse: Kanalstræde 10, 2.
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
03/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Rambøll Danmark A/S
CVR-nummer: 35128417
Postadresse: Hannemanns Allé 53
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Arkiplus A/S
CVR-nummer: 14823689
Postadresse: Holbækvej 111
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale om totalrådgivning i forbindelse med opførelse af nye almene boliger og udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplaner og større renoveringsprojekter

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/09/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Mangor & Nagel A/S
CVR-nummer: 37362328
Postadresse: Knudsvej 44
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal ske ved indsendelse af ESPD-dokumentet. En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, såfremt ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136.

Udbudsprocessen gennemføres ved brug af udbudssystemet CTM. Al kommunikation skal foregå via CTM, og ansøgninger og tilbud kan alene afgives via CTM.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter at ordregiver har underrettet ansøgerne om resultatet af prækvalifikationen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Klage over udbud i øvrigt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte tilbudsgivere om tildeling af rammeaftalen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • Global Tools

  Global Tools

  online leverandør af værktøj i høj kvalitet til billige priser
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Tagpapinspiration
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering
 • Phønix Tag Materialer

  Phønix Tag Materialer

  Undertage - til alle tage
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • VinduesIndustrien

  VinduesIndustrien

  VinduesIndustrien – Dansk brancheforening og ejer af kvalitetsstandarden DVV
 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Ajos

  Ajos

  Bæredygtige og midlertidige skoler, daginstitutioner, kontorer, beboelse mv.
 • Nicolaisen & Larsen

  Nicolaisen & Larsen

  Nye JCB maskiner
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Sundolitt

  Sundolitt

  Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulv, væg og tag
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • ALPHA Containers

  ALPHA Containers

  Alt i container, køb, leje, brugt, isoleret etc
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm indeklimaplade, der isolerer og fugtregulerer boligen