Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Frederiksberg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2021/S 186-484590

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 158-418452)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Weigand
E-mail: mowe03@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982053
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/478d6864-0a80-4287-bc20-ee50044172f7/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Frederiksberg Hospital

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter deltagelse ved gennemførelse af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Frederiksberg Hospital.

Tre udvalgte teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i et parallelopdrag med det mål, at hvert team kommer med et forslag til en udviklingsplan, hvor der undervejs i forløbet forudsættes samarbejde, sparring og udveksling af gode ideer på tværs af de tre teams og med borgere, interessenter samt Frederiksberg Kommune.

Hvert team modtager et fast vederlag på DKK 700.000,- for at deltage i gennemførelsen af parallelopdraget og for at udarbejde et forslag til udviklingsplan.

Der vil i medfør af nærværende udbud blive indgået 3 identiske, parallelle og enslydende kontrakter (delaftaler) med tre forskellige tværfaglige teams. Der er til hver delaftale tillige knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 158-418452

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
I stedet for:

Den udbudte opgave omfatter deltagelse ved gennemførelse af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Frederiksberg Hospital.

Tre udvalgte teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i et parallelopdrag med det mål, at hvert team kommer med et forslag til en udviklingsplan, hvor der undervejs i forløbet forudsættes samarbejde, sparring og udveksling af gode ideer på tværs af de tre teams og med borgere, interessenter samt Frederiksberg Kommune.

Hvert team modtager et fast vederlag på DKK 700.000,- for at deltage i gennemførelsen af parallelopdraget og for at udarbejde et forslag til udviklingsplan.

Der vil i medfør af nærværende udbud blive indgået 3 identiske, parallelle og enslydende kontrakter (delaftaler) med tre forskellige tværfaglige teams. Der er til hver delaftale tillige knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand.

Læses:

Den udbudte opgave omfatter deltagelse ved gennemførelse af parallelopdrag i forbindelse med udviklingen af Frederiksberg Hospital.

Tre udvalgte teams - som udvælges ved nærværende udbud - skal deltage i et parallelopdrag med det mål, at hvert team kommer med et forslag til en udviklingsplan, hvor der undervejs i forløbet forudsættes samarbejde, sparring og udveksling af gode ideer på tværs af de tre teams og med borgere, interessenter samt Frederiksberg Kommune.

Hvert team modtager et fast vederlag på DKK 850.000,- for at deltage i gennemførelsen af parallelopdraget og for at udarbejde et forslag til udviklingsplan.

Der vil i medfør af nærværende udbud blive indgået 3 identiske, parallelle og enslydende kontrakter (delaftaler) med tre forskellige tværfaglige teams. Der er til hver delaftale tillige knyttet en option på tilkøb af yderligere bistand.

Afsnit nummer: II.2.4)
I stedet for:

Frederiksberg Kommune har købt Frederiksberg Hospital af Region Hovedstaden for at skabe et helt nyt bykvarter midt på Frederiksberg. Overtagelsen sker med udgangen af 2025, når Region Hovedstaden har flyttet hospitalets afdelinger til det nye hospital på Bispebjerg.

Omdannelsen af området vil starte umiddelbart efter overtagelsesdagen 1. januar 2026. Inden da gennemføres et omfattende planlægningsarbejde, hvor Frederiksberg Kommunes vision for området skal omsættes til en mere konkret udviklingsplan. Udviklingsplanen skal vise hvordan kommunens vision kan blive til virkelighed og danne grundlag for den videre lokalplanlægning.

For at sikre kreativ og inddragende proces udbydes udarbejdelse af udviklingsplanen til en række tværfaglige rådgiverteams. Udarbejdelse af udviklingsplanen kommer til at ske med tæt inddragelse af byens borgere og aktører, som inviteres til at deltage i processen. Udviklingsplanen skal indeholde en fysisk helhedsplan, en tids- og etapeplan, en realiserbar økonomi samt en række strategier indenfor f.eks. det grønne og fællesskaber.

Den udbudte opgave omfatter deltagelse ved gennemførelse af parallelopdrag, dvs. deltagelse i en dialog-baseret proces for Frederiksberg Kommune, som afsluttes med udarbejdelse af et forslag til udviklingsplan for Hospitalsgrunden på Frederiksberg fra hvert af tre udvalgte tværfaglige teams.

Formålet er at skabe den bedst mulige udviklingsplan for Frederiksberg Hospital, som fremadrettet sammen med den videre formelle planproces skal være afsæt for og danne ramme om områdets fremtid.

Den endelige udarbejdelse af udviklingsplanen/helhedsplanen vil være forankret hos Frederiksberg Kommune, som har erhvervet Hospitalsgrunden til byudviklingsområde. For at få belyst grundlaget for udviklingsplanen bedst muligt har kommunen valgt at honorere tre teams for udarbejdelse af tre alternative forslag i stedet for at gennemføre en egentlig arkitektkonkurrence.

Der vil i medfør af nærværende udbud blive indgået tre identiske, parallelle og enslydende kontrakter (delaftaler) med de tre forskellige tværfaglige teams, som afgiver tilbud på deltagelse i den dialogbaserede parallelopdragsproces samt udarbejdelse af forslag til udviklingsplan.

Hvert team modtager et fast vederlag på DKK 700.000,- for at deltage i gennemførelsen af parallelopdraget og for at udarbejde et forslag til udviklingsplan. Opgaven kan i denne sammenhæng sidestilles med en form for ”omvendt licitation”, hvor de tværfaglige teams anmodes om at byde ind med de mest velkvalificerede og velorganiserede teams.

Endvidere skal tilbudsgiver byde ind med timepriser på de tilknyttede nøglemedarbejdere. Disse timepriser vil dog alene blive relevante, såfremt Frederiksberg Kommune måtte vælge at udnytte en af de tilknyttede optioner om tilkøb af yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan.

Læses:

Frederiksberg Kommune har købt Frederiksberg Hospital af Region Hovedstaden for at skabe et helt nyt bykvarter midt på Frederiksberg. Overtagelsen sker med udgangen af 2025, når Region Hovedstaden har flyttet hospitalets afdelinger til det nye hospital på Bispebjerg.

Omdannelsen af området vil starte umiddelbart efter overtagelsesdagen 1. januar 2026. Inden da gennemføres et omfattende planlægningsarbejde, hvor Frederiksberg Kommunes vision for området skal omsættes til en mere konkret udviklingsplan. Udviklingsplanen skal vise hvordan kommunens vision kan blive til virkelighed og danne grundlag for den videre lokalplanlægning.

For at sikre kreativ og inddragende proces udbydes udarbejdelse af udviklingsplanen til en række tværfaglige rådgiverteams. Udarbejdelse af udviklingsplanen kommer til at ske med tæt inddragelse af byens borgere og aktører, som inviteres til at deltage i processen. Udviklingsplanen skal indeholde en fysisk helhedsplan, en tids- og etapeplan, en realiserbar økonomi samt en række strategier indenfor f.eks. det grønne og fællesskaber.

Den udbudte opgave omfatter deltagelse ved gennemførelse af parallelopdrag, dvs. deltagelse i en dialog-baseret proces for Frederiksberg Kommune, som afsluttes med udarbejdelse af et forslag til udviklingsplan for Hospitalsgrunden på Frederiksberg fra hvert af tre udvalgte tværfaglige teams.

Formålet er at skabe den bedst mulige udviklingsplan for Frederiksberg Hospital, som fremadrettet sammen med den videre formelle planproces skal være afsæt for og danne ramme om områdets fremtid.

Den endelige udarbejdelse af udviklingsplanen/helhedsplanen vil være forankret hos Frederiksberg Kommune, som har erhvervet Hospitalsgrunden til byudviklingsområde. For at få belyst grundlaget for udviklingsplanen bedst muligt har kommunen valgt at honorere tre teams for udarbejdelse af tre alternative forslag i stedet for at gennemføre en egentlig arkitektkonkurrence.

Der vil i medfør af nærværende udbud blive indgået tre identiske, parallelle og enslydende kontrakter (delaftaler) med de tre forskellige tværfaglige teams, som afgiver tilbud på deltagelse i den dialogbaserede parallelopdragsproces samt udarbejdelse af forslag til udviklingsplan.

Hvert team modtager et fast vederlag på DKK 850.000,- for at deltage i gennemførelsen af parallelopdraget og for at udarbejde et forslag til udviklingsplan. Opgaven kan i denne sammenhæng sidestilles med en form for ”omvendt licitation”, hvor de tværfaglige teams anmodes om at byde ind med de mest velkvalificerede og velorganiserede teams.

Endvidere skal tilbudsgiver byde ind med timepriser på de tilknyttede nøglemedarbejdere. Disse timepriser vil dog alene blive relevante, såfremt Frederiksberg Kommune måtte vælge at udnytte en af de tilknyttede optioner om tilkøb af yderligere rådgivningsbistand i forbindelse med udarbejdelsen af den endelige udviklingsplan.

Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 01/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 15/10/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Frederiksberg Kommune har besluttet at hæve honoraret til hver af de tre teams til kr. 850.000 (tidligere kr. 700.000), da kommunen efter en revurdering af honorarstørrelse har fundet, at kr. 850.000 bedre matcher de i programmet oplistede opgaver, herunder den forudsatte mødedeltagelse, for de involverede teams.

Samtidig har kommunen besluttet at udskyde tilbudsfristen, så denne nu bliver fredag d. 15. oktober 2021, kl. 12.00.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer