Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hedehusene: Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr

2021/S 204-533040

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 186-481710)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dansk Retursystem A/S
CVR-nummer: 25 49 61 40
Postadresse: Baldersbuen 1
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Stine Ullmann-Poulsen
E-mail: sup@dansk-retursystem.dk
Telefon: +45 43323232
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende køb og levering af maskinstyring, inkl. maskinstyringstavler til pantstationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
31230000 Dele til elektrisk fordelings- eller styreudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Denne Kontrakt mellem DRS og Leverandøren vedrører Maskinstyring og Maskinsty-ringstavler til teknikdelen i de Pantstationer, der skal etableres i Fase 1.

Kontrakten har sammenhæng med tre andre kontrakter, der vedrører DRS’ indkøb af tekni-ske komponenter, der anvendes til at etablere de tekniske anlæg i Pantstationerne i Fase 1. Disse kontrakter omfatter følgende komponenter:

• Brugerinterfaces (front med en skærm i forsiden af Pantstationen, hvor forbrugeren identificerer sig og afleverer sine pantbelagte drikkevareemballager)

• Singuleringsenheder (maskiner, der adskiller, skanner og sorterer drikkevareembal-lagerne)

• Conveyors (transportbånd, der transporterer drikkevareemballagerne fra brugerin-terfaces til singuleringsenheden og fra singuleringsenheden til en container).

Disse komponenter (inkl. enkelte bygherreleverancer fra Ordregiver) skal sammen med Ma-skinstyringen og Maskinstyringstavlerne udgøre de tekniske anlæg i Pantstationerne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 186-481710

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2.
I stedet for:
Dato: 27/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 27/10/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 29/10/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer