Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Nørresundby: Reparations- og vedligeholdelsestjenester

2021/S 204-534400

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Service A/S
CVR-nummer: 33164610
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energi Holding A/S
CVR-nummer: 37189170
Postadresse: Stigsborg Brygge 5
By: Nørresundby
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9400
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nordjyllandsværket A/S
CVR-nummer: 37189294
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9300
Land: Danmark
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Energicenter A/S
CVR-nummer: 24453638
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Varme A/S
CVR-nummer: 37271616
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Bygas A/S
CVR-nummer: 38255479
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Dencentrale Værker A/S
CVR-nummer: 37271632
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Fjernkøling A/S
CVR-nummer: 37862940
Postadresse: Nefovej 50
By: Vodskov
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9300
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25317936
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af smede- og industriteknik - Delaftale 6

II.1.2)Hoved-CPV-kode
50000000 Reparations- og vedligeholdelsestjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter én rammeaftale på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalen udgør en del af et Rammeaftalekomplekset, der består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser.

Nærværende udbud omfatter alene Rammeaftale for Delaftale 6 - Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

Ordregiver har valgt at forlænge Delaftalerne med de nuværende leverandører på Rammeaftale 1, 2, 3 og 5, hvorfor de ikke udgør en del af nærnærende udbud.

Opgørelsen af Rammeaftalens anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele Rammeaftaleperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at Ordregiveren ikke har aftagepligt på Rammeaftalen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50500000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner, metalbeholdere og maskiner
50510000 Reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler, haner og metalbeholdere
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for ydelser i forbindelse med

— Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

— Rørkomponenter montage/ demontage,

— Certifikatkrævende svejsning

— Ikke-certifikat krævende svejsning,

— Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

— Pladearbejde ved diverse komponenter,

— Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

— Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

— Udføre opgaver på anlæg i drift.

Svejsetyper: Ilt og gas, CO2, TIG, MIG og MAG, aluminium og rustfri, fugebrænding osv.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med to leverandører.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver har option på forlængelse af Rammeaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art på Rammeaftalen. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

For delaftale 6:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at

- Ansøgers referencer viser en høj grad af erfaring inden for større rør- og smedearbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 6, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4:

* Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

* Rørkomponenter montage/ demontage,

* Certifikatkrævende svejsning

* Ikke-certifikat krævende svejsning,

* Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

* Pladearbejde ved diverse komponenter,

* Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

* Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

* Udføre opgaver på anlæg i drift.

- Erfaring inden for større fjernvarme og gasinstallationer, fortrinsvis i bygninger, vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

- Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på anlæg i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for planlægning for at mindske udetid.

Når Ordregiver skal finde de 4 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

Såfremt der er vedlagt flere end 7 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 7 først angivne referencer i ESPD'et.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse, jf. punkt II.2.7

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalen på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for Rammeaftalen sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, jf. FvD artikel 80:

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Solidaritetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— en positiv solidaritetsgrad på 20% i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor,

- Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143, jf. FvD artikel 80,

- Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4,

- Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Desuden skal ansøger redegøre for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig,

- Ansøger kan maksimalt angive 7 referencer for hver delaftale.

Referencer ud over de første 7 oplistede referencer vil ikke blive taget i betragtning

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 relevant sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år på en af ydelserne oplistet i punkt II.2.4).

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen vil den vindende tilbudsgiver skulle fremvise/dokumentere

følgende:

En gældende og gyldig ansvars og produktansvarsforsikring med en samlet dækningssum på minimum:

- Personskade: DKK 10 000 000,

- Tingskade og/eller tab: DKK 10 000 000,

- Produktansvarsforsikring: DKK 10 000 000 .

Se endvidere øvrige vilkår i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Det er et aftalemæssigt krav, at tilbudsgiver accepterer overholdelse af ordregivers HSE-betingelser, der er vedlagt udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 100-243318
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 29/11/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at læse hele materialet før ansøgning i form af ESPD laves. Se Ordregivers vejledning samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation, herunder spørgsmål skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger fra kl. 09 til kl. 15 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under Del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer