Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Köpenhamn: Installation av elektrisk utrustning

2021/S 206-539104

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København V
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Gustafsson
E-post: ang@oresundsbron.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oresundsbron.com
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tunnelbelysning omgång 2

Referensnummer: 4.9.2/188-44335
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
51110000 Installation av elektrisk utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 200 000.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45221240 Anläggningsarbeten för tunnlar
45316100 Installation av utomhusbelysning
45316110 Installation av vägbelysning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Malmö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Genomförande och kvalitet / Viktning: 35 pris 65 kvalitet
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 127-337039
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
27/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TopRight Nordic Aktiebolag (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556898-6482
Postadress: Beatrice Lesslies 7
Ort: VÄSTRA FRÖLUNDA
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 42131
Land: Sverige
E-post: tobias.moberg@toprightnordic.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 200 000.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Ort: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer