Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri

2021/S 206-539275

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 172-449464)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: fsb, afdeling under stiftelse (v/ fsb)
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Susanne Albæk
E-mail: sua@fsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fsb.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning til nyt plejehjem i Sundparken

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I Sundparken på Amager skal opføres et plejehjem til 80 beboere, med et samlet areal på ca. 7.172 m2 og en forventet anlægssum på kr. 243 mio. DKK inkl. moms. Til brug for projektet ønskes en bygherrerådgiver, der skal bistå efter modtagelsen af skema A og frem til 1 årsgennemgang. Projektet vil blive udbudt i totalentreprise og byggeriet skal bæredygtighedscertificeres. Bygherrerådgiver skal bistå i udbudsprocessen, herunder blandt andet med at finpudse og kvalitetssikre udbudsmaterialet. Desuden vil bygherrerådgiver blandt andet forestå tilsyn med totalentreprenøren i projekterings- og udførelsesfasen og varetage økonomistyring.

Plejehjemmet skal opføres som almene ældreboliger med tilknyttet serviceareal. Københavns Kommune Social- og Sundhedsforvaltning (SUF) er lejer af servicearealet og anviser boligerne. SUF er derfor en tæt og aktiv part i hele processen omkring opførelsen af plejehjemmet. Plejehjemmet opføres i tilknytning til en eksisterende ældreboligafdeling i fsb.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/10/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 172-449464

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.9)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Forventet antal ansøgere
I stedet for:

4

Læses:

5

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Grundet tastefejl i den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse, foretages ændring, hvorved det antal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, er 5 i overensstemmelse med udbudslovens § 59, stk. 4.

« Tilbage til oversigten over alle licitationer