Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2021/S 235-615365

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet AKB, Albertslund Afdeling 5001 Hedemarken c/o KAB
Postadresse: Enghavevej 81
By: København SV
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontaktperson: Haroon Kalyal Javad
E-mail: harva@kab-bolig.dk
Telefon: +45 38381968
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kab-bolig.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fbhhbmvnbe
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Arkitema
Postadresse: Ny Carlsbergvej 120
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1799
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Grunnet
E-mail: sogr@arkitema.com
Telefon: +45 91338728
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ibinder.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=fbhhbmvnbe
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AKB Hedemarken Hovedentrepriseudbud vedr. Helhedsplan renovering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet af renovering af AKB Hedemarken

Helhedsplanen omfatter renovering af tage, facader, kældre, køkkenert, vvs/ventitlaions installationer,opgange og indgange samt etablering af nye altaner og sammenlægning af enkelte boliger til såkaldte tilgængelighedsboliger.

Hedemarken er opført i 1967 -1969 som et samlet boligkvarter.

Mod vest, ligger den største del af bebyggelsen som består af 12 etagehuse i 4 etager omgivet af grønne fællesarealer. Stuelejlighederne har adgang til små private haver. Mod øst består bebyggelsen af 6 tidligere altangangs nu med opdelte adgangsaltaner bygninger i 2 etager. Stuelejlighederne har store private haver og lejligheder på 1. sal har altan i hele boligens udstrækning. De to boligafsnit er samlet omkring en offentlig bebyggelse som huser institutioner, forretninger og fælleslokaler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 345 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

AKB Hedemarken Adresse Hedemarksvej, Hedemarksvænge samt Nyvej, 2620 Albertslund Matrikel Matr. Nr.: 4a, 4aa, 4æ, 4ø, 4z, Albertslund

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Helhedsplanen omfatter renovering af tage, facader, kældre, køkkener, vvs/ventitlaions installationer, opgange og indgange samt etablering af nye altaner og sammenlægning af enkelte boliger til såkaldte tilgængelighedsboliger på alle 18 boligblokke. Fælles- og institutionsbygninger indgår ikke i sagen. Udearealer i form af stier og opholdsarealer skal renoveres. På tagene placeres solcelleanlæg.

Omfanget af hovedentreprisen er nærmere beskrevet i de enkelte arbejdsbeskrivelser.

Udbudsmaterialet for hovedentreprisen er frit tilgængeligt via internetadressen oplyst under pkt. I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 345 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se pkt.VI.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 15:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 24/01/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt og gratis fra prækvalifikationens start, og kan hentes ved at registrere sig

på på webportalen www.ibinder.dk via det under pkt. I.3 anførte link.

Selvom ansøger har registreret sig på webportalen, er man ikke forpligtet til at anmode om prækvalifikation.

Ønsker ansøger at ansøge om prækvalifikation, gøres det ved at udfylde det ESPD-dokument, der er

tilgængelig som xml-fil via det under pkt. I.3 anførte link. Bemærk at det er denne xml-fil der skal anvendes. Der

henvises i øvrigt til dokumentet 'Udbudsbetingelser', der ligeledes er tilgængelig via det under pkt. I.3 anførte

link

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer