Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Randers: Laboratorieundersøgelser

2021/S 235-619027

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vandmiljø Randers A/S
CVR-nummer: 32285708
Postadresse: Tørvebryggen 12
By: Randers C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8900
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov Spildevand A/S
CVR-nummer: 32939376
Postadresse: Torvegade 7
By: Hammel
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8450
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord Vand A/S
CVR-nummer: 31486424
Postadresse: Islandsvej 7
By: Hadsund
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9560
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https:///permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Morsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 31895936
Postadresse: Holgersgade 7, 3.sal
By: Nykøbing Mors
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7900
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https:///permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Samsø Spildevand A/S
CVR-nummer: 32749429
Postadresse: Slagterivej 28
By: Samsø
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8305
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https:///permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Spildevand A/S
CVR-nummer: 29818967
Postadresse: Tyrrisvej 14, Følle
By: Rønde
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8410
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https:///permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Renseanlæg A/S
CVR-nummer: 34899487
Postadresse: Silstrupvej 12
By: Thisted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https:///permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vesthimmerlands Vand A/S
CVR-nummer: 32562299
Postadresse: Stengårdsvej 33
By: Løgstør
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9670
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Lind
E-mail: Christina.lind@fssv.dk
Telefon: +45 69166700
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https:///permalink.mercell.com/163963546.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.fssv.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bekendtgørelse om indgået kontrakt vedr. EU udbud af analyser af spildevand og slam

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb af analyser af spildevand, herunder industrispildevand og perkolat, samt slam for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024. Der vil være option på forlængelse af aftalen. Ordregiver kan således forlænge aftalen med op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.december 2027.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Østjylland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter:

-        Planlægning af prøvetagningsprogrammer

-        Udtagning af repræsentative prøver og udførelse af evt. feltmålinger

-        Modtagelse, transport og opbevaring af de udtagne prøver

-        Udførelse af fysiske og kemiske målinger og analyser

-        Afrapportering af analyse- og måleresultater til Ordregiver samt relevante kontrolmyndigheder mm.

Der skal foretages målinger på følgende prøvetyper:

-        Spildevand på renseanlæg samt evt. prøver af særligt forurenet spildevand/perkolat

-        Slam på renseanlæg herunder evt. pulpet kildesorteret organisk dagrenovation (KOD-pulp)

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 3 x 12 måneder på uændrede vilkår, således at aftalen løber frem til den 31.december 2027.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 186-483514
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

EU udbud af analyser af spildevand og slam

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
25/11/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Højvang Laboratorier A/S
Postadresse: Industri Vest 8
By: Dianalund
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 4293
Land: Danmark
E-mail: hmlab@hmlab.dk
Telefon: +45 58242458
Fax: +45 58241006
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 100 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 025 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer