Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 235-619839

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Varun Sivapalan
E-mail: VASI@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelse og hastighedsopgradering Østfyn

Sagsnr.: NFSP0516 & NA0037
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter sporfornyelse samt forberedelse af hastighedsopgradering mellem Nyborg og Odense på Østfyn. Der skal således gennemføres en forberedelse af hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t mellem Nyborg og Odense station, og dette er en del af en større hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Banedanmark ønsker at projektet bliver gennemført i tæt samarbejde mellem alle parter således, at relevante kompetencer hos parterne kommer i spil på det tidspunkt i processen, hvor det giver mest værdi. Kontrakten idenholder et element af tidlig inddragelse med henblik på at inddrage Hovedentreprenøren så tidligt som muligt i forbindelse med projekteringen af projektet. En stor del af projekteringen og håndteringen af eventuelle udfordringer under udførelsen skal ske i tæt samarbejde mellem Hovedrådgiver, Hovedentreprenør og Banedanmark.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 281 031 980.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fyn, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter sporfornyelse samt forberedelse af hastighedsopgradering mellem Nyborg og Odense på Østfyn. Der skal således gennemføres en forberedelse af hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t mellem Nyborg og Odense station, og dette er en del af en større hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Banedanmark ønsker at projektet bliver gennemført i tæt samarbejde mellem alle parter således, at relevante kompetencer hos parterne kommer i spil på det tidspunkt i processen, hvor det giver mest værdi. Kontrakten idenholder et element af tidlig inddragelse med henblik på at inddrage Hovedentreprenøren så tidligt som muligt i forbindelse med projekteringen af projektet. En stor del af projekteringen og håndteringen af eventuelle udfordringer under udførelsen skal ske i tæt samarbejde mellem Hovedrådgiver, Hovedentreprenør og Banedanmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1-års justering

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 126-334820
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Sporfornyelse og hastighedsopgradering Østfyn

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
24/11/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail Spitzke 2021 I/S
CVR-nummer: 41217685
Postadresse: Hasselager Allé 5
By: Viby J
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Aarsleff Rail Spitzke 2021 I/S
CVR-nummer: 41217685
By: Viby J
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 281 031 980.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgendefrister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevetudvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2021

« Tilbage til oversigten over alle licitationer