Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2022/S 125-357062

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Kim Benedikt Johnsen
E-mail: KBJH@BANE.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

Sagsnr.: 2022-8415
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 11 284 260.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

Delkontraktnr.: 2022-8415-2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Banedanmarks hovedkontor i København ved Kalvebod Brygge på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 2 – Projekteringsleder, Areal, 37 timer pr. uge, København

Ressourcepersonens opgaver:

1. Ansvarlig for projekteringsledelse i forbindelse med ekspropriation, herunder analyser, vurderinger og rådgivning til projekt(er) i forhold til ekspropriation efter ekspropriationsprocesloven.

2. Ansvarlig for opbygning af besigtigelses- og ekspropriationsmateriale.

3. Koordinering i forhold til arealforhold, rådgivere mv, herunder tid og økonomi samt kvalitetssikring.

4. Tværfaglig koordinering, input til udbud m.m.

5. Møder og dialog med kommuner og andre relevante myndigheder.

6. Møder med lodsejere, forpagtere mv.

7. Intern koordinering og mødeaktivitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

• Option 2: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer pr. uge til 25 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option kan kaldes maksimalt 2 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

Delkontraktnr.: 2022-8415-3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK011 Byen København
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Banedanmarks kontor på adressen Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 3 – Projekteringsleder, Areal, 37 timer pr. uge, Fredericia

Ressourcepersonens opgaver:

1. Ansvarlig for projekteringsledelse Areal i forhold til Banedanmarks Fiberprojekt FTN, herunder analyser, vurderinger og rådgivning til projekt(er) i forhold til areal- og rettighedserhvervelse.

2. Ansvarlig for opbygning af fortegnelse mv. til indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere.

3. Ansvarlig for forhandling og indgåelse af frivillige aftaler med lodsejere, myndigheder, kommuner mv.

4. Koordinering i forhold til arealforhold, rådgivere mv, herunder tid og økonomi samt kvalitetssikring.

5. Tværfaglig koordinering, input til udbud m.m.

6. Møder og dialog med kommuner og andre relevante myndigheder.

7. Møder med lodsejere, forpagtere mv.

8. Intern koordinering og mødeaktivitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

• Option 2: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer pr. uge til 25 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option kan kaldes maksimalt 2 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

Delkontraktnr.: 2022-8415-5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Banedanmarks kontor i Fredericia på adressen Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakt 5 – Projekteringsleder, Areal, 37 timer pr. uge, Fredericia

Ressourcepersonens opgaver:

1. Ansvarlig for projekteringsledelse i forbindelse med ekspropriation, herunder analyser, vurderinger og rådgivning til projekt(er) i forhold til ekspropriation efter ekspropriationsprocesloven.

2. Ansvarlig for opbygning af besigtigelses- og ekspropriationsmateriale.

3. Koordinering i forhold til arealforhold, rådgivere mv, herunder tid og økonomi samt kvalitetssikring.

4. Tværfaglig koordinering, input til udbud m.m.

5. Møder og dialog med kommuner og andre relevante myndigheder.

6. Møder med lodsejere, forpagtere mv.

7. Intern koordinering og mødeaktivitet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

• Option 1: Option på forlængelse 2 gange à 12 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.

• Option 2: Option på reduktion af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 37 timer pr. uge til 25 timer pr. uge samt gennemsnitlige ugentlige timeantal her i mellem. Denne option kan kaldes maksimalt 2 gange pr. år under kontraktens løbetid, hvad enten sidstnævnte er forlænget via optioner eller ej.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 007-010760
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2022-8415
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/05/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: COWI A/S (Veje, jernbaner, metro, lufthavne)
CVR-nummer: DK44623528
Postadresse: Parallelvej 2
By: Kongens Lyngby
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: DK-2800
Land: Danmark
E-mail: Roads-Railway-Metro-Airport_DK_DL@cowi.com
Telefon: +45 56402868
Fax: +45 56409999
Internetadresse: http://www.cowi.com
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 512 260.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 512 260.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2022-8415
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/06/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Landinspektørfirmaet LE34 A/S
CVR-nummer: 20683880
Postadresse: Energivej 34
By: Ballerup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2750
Land: Danmark
E-mail: udbud@le34.dk
Telefon: +45 77332222
Fax: +45 77332299
Internetadresse: http://www.le34.dk/
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 772 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 772 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2022-8415
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Ressourcepersonudlån - 3 x Projekteringsleder, Areal, Planlægning – Arealer & Miljø, Anlæg, Banedanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/06/2022

« Tilbage til oversigten over alle licitationer