Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2018/S 013-024916

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
64942212
Borups Alle 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Tine Olsen
E-mail: g17u@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

HNG Ombygning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ombygningen består af tilpasning af eksisterende kontor lokaler til nye forhold, og er fordelt på 5 faser i iht. vedlagte fase plan. Opgaven består af demontering af udvalgte eksisterende gipsvægge, glasvægge og gulv, samt opsætning af nye gipsvægge, glasvægge og gulv. Udvalgte eksisterende døre demonteres og nye monteres. Al tilhørende malerbehandling og finish indgår ligeledes i opgaven. Herudover vil der være en tilpasning af eksisterende elinstallationer og arbejdsstationer, samt etablering af 4 nye håndvaske.

Alle punkter i den beskrivende tilbudsliste skal prissættes og samles i ét beløb. Alle opgaver og optioner skal prissættes så et alle arbejder i forbindelse udførelsen er indregnet i prisen, inkl. spild.

Udførende er forpligtiget til at opfylde og ajourføre gældende miljøkrav, beskrevet i vedhæftet materiale.

Der stilles i opgaven krav til 0,65 årsværk tildelt lærlinge/praktikanter.

Der er af byggelederen forud for udbuddet udarbejdet en Plan for sikkerhed og sundhed.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 930 666.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Miniudbud på et dynamisk indkøbssystem.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 002-001608
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: HNG Ombygning
En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/12/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Dahl A/S
Rødovre
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 930 666.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ikke relevant for dette udbud
ikke relevant for dette udbud
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfts.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer