Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Greve: Maler- og glarmesterarbejde

2018/S 035-076653

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
Telefon: +45 43979504
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af håndværkerydelser - Maler området - Greve Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45440000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Greve Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og dagligt bygningsvedligehold af de kommunale ejendomme. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Greve Kommune udbyder i alt 14 kontrakter inden for 9 fagområder. Indeværende udbud dækker området inden for Malerarbejde. Dette område er delt i 2 delaftaler - og der indgås kontrakt med én leverandør på henholdsvis område 1 og med anden leverandør på område 2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerområdet - Delaftale 1 - område 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende malerarbejde. Herunder bl.a. slibning, grunding, maling, brandmaling, oliebehandling, træbehandling, lakering, spartling (gips og beton), filt, glasvæv m.v. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, aftagning, opsætning med flere.

Specifikke krav:

- Der skal dækkes tilstrækkeligt af så omgivelser, såsom gulv, inventar, IT m.v., ikke bliver beskidt eller ødelagt af malerarbejde. Stænk og rester skal fjernes straks,

- Opløsningsmidler må ikke bruges, kun ved forudgående aftale med Ejendomscentret,

- Arbejde med bl.a. slibestøv skal udføres iht. de gældende arbejdsmiljømæssige forskrifter, således støvgener undgås,

- Der skal anvendes maling med den mindste mulige miljøbelastning. I projekterne skal der anvendes produkter med Svanemærket, EU-Blomsten eller Dansk Indeklimamærke, med mindre et sådan produkt ikke findes.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Servicerapport / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerområdet - Delaftale 2 - område 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende malerarbejde. Herunder bl.a. slibning, grunding, maling, brandmaling, oliebehandling, træbehandling, lakering, spartling (gips og beton), filt, glasvæv m.v. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, udbedring, aftagning, opsætning med flere.

Specifikke krav:

- Der skal dækkes tilstrækkeligt af så omgivelser, såsom gulv, inventar, IT m.v., ikke bliver beskidt eller ødelagt af malerarbejde. Stænk og rester skal fjernes straks,

- Opløsningsmidler må ikke bruges, kun ved forudgående aftale med Ejendomscentret,

- Arbejde med bl.a. slibestøv skal udføres iht. de gældende arbejdsmiljømæssige forskrifter, således støvgener undgås,

- Der skal anvendes maling med den mindste mulige miljøbelastning. I projekterne skal der anvendes produkter med Svanemærket, EU-Blomsten eller Dansk Indeklimamærke, med mindre et sådan produkt ikke findes.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og servicerapport / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 209-433464
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Maler området - Delaftale 1 - område 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Der blev ikke modtaget nogen bud eller anmodninger om deltagelse eller de blev alle afvist

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Maler området - Delaftale 2 - område 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 13
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 13
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 13
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Malermester Willi Becke ApS
27 77 89 84
Åvej 4
Vordingborg
4760
Danmark
Telefon: +45 55376555
E-mail: info.willi@becke.dk
Fax: +45 55375656
NUTS-kode: DK022

Internetadresse:http://www.becke.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Maler området - Delaftale 1 - område 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 13
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 13
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 13
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Robert Rasmussen A/S
68714419
Mesterlodden 7
Gentofte
2820
Danmark
E-mail: cad@robertrasmussen.dk
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

EU-udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Har ordregiveren fulgt proceduren i håndhævelseslovens § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i Klagenævnet inden30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer