Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Greve: Blikkenslagerarbejde

2018/S 035-076654

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
Telefon: +45 43979504
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af håndværkerydelser - VVS/GVS området - Greve Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45330000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Greve Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og dagligt bygningsvedligehold af de kommunale ejendomme. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Greve Kommune udbyder i alt 14 kontrakter inden for 9 fagområder. Indeværende udbud dækker området inden for VVS/GVS arbejde. Dette område er delt i 2 delaftaler - og der indgås kontrakt med én leverandør på henholdsvis område 1 og med anden leverandør på område 2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS/GVS området - Delaftale 1 - Område 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45332000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Typerne af arbejdsopgaver for aftalerne er identiske, og der er et forventet omfang i hele rammeaftalens løbetid på ca. 4 mio. DKK ekskl. moms for hvert område (Område 1 hhv. Område 2).

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende VVS-arbejde herunder bl.a. vandrør, fjernvarme, radiatorer, gulvvarme, cirkulationspumper, badeværelser, toiletter, køkkener, armaturer, blandingsbatterier, ventiler, vekslere, termostater m.v. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedringer, installationer, reguleringer, styring, udskiftning med flere.

Specifikke krav:

- Der anvendes rør og teknisk isolering efter aftale (rustfri, sorte, galvaniseret, kobber, pex, alupex),

- Ved indkøb af nye vandhaner skal der anvendes ”institutionsmodellen”, hvori der er keramisk tætning.

Leverandøren har tilkaldevagt for alle Kommunens ejendomme i det område, der tildeles..

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Servicerapport / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS/GVS området - Delaftale 2 - Område 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45332000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Typerne af arbejdsopgaver for aftalerne er identiske, og der er et forventet omfang i hele rammeaftalens løbetid på ca. 4 mio. DKK ekskl. moms for hvert område (Område 1 hhv. Område 2).

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende VVS-arbejde herunder bl.a. vandrør, fjernvarme, radiatorer, gulvvarme, cirkulationspumper, badeværelser, toiletter, køkkener, armaturer, blandingsbatterier, ventiler, vekslere, termostater m.v. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparationer, udbedringer, installationer, reguleringer, styring, udskiftning med flere.

Specifikke krav:

- Der anvendes rør og teknisk isolering efter aftale (rustfri, sorte, galvaniseret, kobber, pex, alupex),

- Ved indkøb af nye vandhaner skal der anvendes ”institutionsmodellen”, hvori der er keramisk tætning.

Leverandøren har tilkaldevagt for alle Kommunens ejendomme i det område, der tildeles..

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og servicerapport / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 209-433465
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

VVS/GVS området - Delaftale 1 - Område 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 13
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 13
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 13
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
DAHL A/S
12700377
Islevdalvej 208
Rødovre
2610
Danmark
Telefon: +45 39770202
E-mail: hda@dahl-as.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse:http://dahl-as.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

VVS/GVS området - Delaftale 2 - Område 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 13
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 13
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 13
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Greve VVS A/S
12525737
Håndværkerbyen 20B
Greve
2670
Danmark
Telefon: +45 43901832
E-mail: info@grevevvs.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse:http://www.grevevvs.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

EU-udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Har ordregiveren fulgt proceduren i håndhævelseslovens § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i Klagenævnet inden30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer