Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Greve: Kloakeringsarbejder

2018/S 035-076655

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Greve Kommune
44023911
Rådhusholmen 10
Greve
2670
Danmark
Kontaktperson: Johnny Stahl Hansen
Telefon: +45 43979504
E-mail: jsh@greve.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.greve.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193861

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af håndværkerydelser - Kloak arbejde området - Greve Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45232410
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Greve Kommune ønsker at indgå en rammeaftale om levering af håndværkerydelser i forbindelse med planlagt og dagligt bygningsvedligehold af de kommunale ejendomme. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Greve Kommune udbyder i alt 14 delkontrakter inden for 9 fagområder. Indeværende udbud dækker området inden for Kloak arbejde. Dette område er delt i 2 delaftaler - og der indgås kontrakt med én leverandør på henholdsvis område 1 og med anden leverandør på område 2.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kloak arbejde - Delaftale 1 - Område 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232440
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder. Herunder bl.a. brønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring, røgtests, fedtudskillere m.v. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, opgravning, udskiftning, montage, nedrivning med flere.

Herudover indeholder aftalen vedligeholdelse og service på fedtudskillere.

Specifikke krav:

- Der skal tages hensyn til installerede rottespærrer. Hvis der skal spules skal brøndene tjekkes for rottespærrer. Disse fjernes inden og monteres igen efter spuling.

Størsteparten af Greve Kommunes kloakker har rottespærer/rottesikring, hvilket Leverandøren skal være opmærksom på.

Ved installation af nye fedtudskillere skal disse være CE-mærkede i henhold til DS/EN 1825-14 eller tilsvarende standard. Når fedtudskilleren er etableret skal der fremsendes en kloaktegning, over det udførte, til Ejendomscentret. På tegningen skal fremgå, hvilken type fedtudskiller, der er etableret samt dens størrelse i liter pr. sekund.

Leverandøren har tilkaldevagt for alle Kommunens ejendomme i Område 1.

Serviceaftalen følger med den aftale, der tildeles.

Greve Kommune har 2 fedtudskillere i Område 1, og 6 fedtudskillere i Område 2. Det er det antal fedtudskillere, som vi pt. har overblik over. Derfor kan antallet af fedtudskillere muligvis være højere.

Pt. tømmes fedtudskilleren på Rådhuset 4 gange årligt, og øvrige fedtudskillere 1 gang årligt.

Tegninger med placering af fedtudskillere vil blive uddelt til Leverandør ved opstartsmøde.

Tilbudsprisen skal indeholde timer for kloakservicevogn tilsvarende en pumpekapacitet på 127 liter pr. minut ved 160 bar og en tankkapacitet på 4 000 liter med flytbart stempel.

Service omfatter følgende opgaver:

1. Digital dokumentation for tømning. Denne skal sendes til Ejendomscentret og Teknisk Service;

2. Efter hver tømning/rengøring af fedtudskiller skal den altid fyldes med vand;

3. Hvis der findes slamfang inden fedtudskilleren, skal denne renses samtidigt;

4. Udluftning af fedtudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning;

5. Fedtudskillerens tilstand registreres. Udbedring og behov for udskiftning skal drøftes med Ejendomscentret.

Opdages fejl, der kræver reparationer her og nu, skal Leverandøren øjeblikkeligt melde det til Ejendomscentret/Teknisk service og aftale udbedring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og Servicerapport / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Kloak arbejde - Delaftale 2 - Område 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45232440
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Greve Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Arbejdet indeholder almindeligt forekommende kloakarbejder. Herunder bl.a. brønde, dæksler, ledninger, dræn, højtvandslukker, tv-inspektioner, forringer, propninger, skader, slamsugning, kloakrensning, rodskæring, røgtests, fedtudskillere m.v. Arbejdet kan eksempelvis være nybyg, reparation, opgravning, udskiftning, montage, nedrivning med flere.

Herudover indeholder aftalen vedligeholdelse og service på fedtudskillere.

Specifikke krav:

- Der skal tages hensyn til installerede rottespærrer. Hvis der skal spules skal brøndene tjekkes for rottespærrer. Disse fjernes inden og monteres igen efter spuling.

Størsteparten af Greve Kommunes kloakker har rottespærer/rottesikring, hvilket Leverandøren skal være opmærksom på.

Ved installation af nye fedtudskillere skal disse være CE-mærkede i henhold til DS/EN 1825-14 eller tilsvarende standard. Når fedtudskilleren er etableret skal der fremsendes en kloaktegning, over det udførte, til Ejendomscentret. På tegningen skal fremgå, hvilken type fedtudskiller, der er etableret samt dens størrelse i liter pr. sekund.

Leverandøren har tilkaldevagt for alle Kommunens ejendomme i Område 2.

Serviceaftalen følger med den aftale, der tildeles.

Greve Kommune har 2 fedtudskillere i Område 1, og 6 fedtudskillere i Område 2. Det er det antal fedtudskillere, som vi pt. har overblik over. Derfor kan antallet af fedtudskillere muligvis være højere.

Pt. tømmes fedtudskilleren på Rådhuset 4 gange årligt, og øvrige fedtudskillere 1 gang årligt.

Tegninger med placering af fedtudskillere vil blive uddelt til Leverandør ved opstartsmøde.

Tilbudsprisen skal indeholde timer for kloakservicevogn tilsvarende en pumpekapacitet på 127 liter pr. minut ved 160 bar og en tankkapacitet på 4 000 liter med flytbart stempel.

Service omfatter følgende opgaver:

1. Digital dokumentation for tømning. Denne skal sendes til Ejendomscentret og Teknisk Service;

2. Efter hver tømning/rengøring af fedtudskiller skal den altid fyldes med vand;

3. Hvis der findes slamfang inden fedtudskilleren, skal denne renses samtidigt;

4. Udluftning af fedtudskilleren skal kontrolleres for korrekt virkning;

5. Fedtudskillerens tilstand registreres. Udbedring og behov for udskiftning skal drøftes med Ejendomscentret.

Opdages fejl, der kræver reparationer her og nu, skal Leverandøren øjeblikkeligt melde det til Ejendomscentret/Teknisk service og aftale udbedring.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og servicerapport / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse af aftalen med op til 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 209-433466
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kloak arbejde - Delaftale 1 - Område 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Snoldelev Entreprenørfirma A/S
25483634
Søndervænget 2
Snoldelev
4621
Danmark
Telefon: +45 46191558
E-mail: jytte@snoent.dk
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kloak arbejde - Delaftale 2 - Område 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/01/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
CH BYG A/S
27230970
Søvej 35
Borup
4140
Danmark
Telefon: +45 57527338
E-mail: mail@chbyg.dk
Fax: +45 57527607
NUTS-kode: DK021

Internetadresse:http://www.chbyg.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

EU-udbud:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske UnionsTidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Har ordregiveren fulgt proceduren i håndhævelseslovens § 4, skal en klage over, at ordregiveren har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være modtaget i Klagenævnet inden30 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer