Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Sorø: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 038-083538

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Sjælland
Alleen 15
Sorø
4180
Danmark
Kontaktperson: Frank Hansen
E-mail: frth@regionsjaelland.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udstyrsrådgivning til Universitetshospital Køge

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland opfører et universitetshospital i Køge i forbindelse med det nuværende Sjællands Universitetshospital, Køge (SUH). Universitetshospitalet bliver hovedhospital for Region Sjælland med forskning og højt specialiseret behandling. Universitetshospitalet opføres for et samlet budget på 4 mia. DKK ekskl. moms (2009-priser), inkl. udstyr etc.

Dette udbud omfatter Region Sjællands rammeaftale med udstyrsrådgivere til at bistå projektorganisationen med det tværgående udstyrsprojekt der har et samlet budget på ca. 550 mio. DKK.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 925.00 DKK / Højeste bud: 1 400.00 DKK taget i betragtning
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej, Køge

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven udbydes som en parallel rammeaftale med 5 økonomiske aktører efter reglerne om offentligt udbud i udbudslovens §§ 56-57. Tildeling af opgaver på grundlag af rammeaftalene vil ske ved genåbning af konkurrencen gennem afholdelse af miniudbud, jf. udbudslovens § 98, stk. 1, nr. 2, jf. § 100.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen indeholder en option på forlængelse af aftalen med 2 gange 1 år, jf. pkt. 1 i udkastet til rammeaftalen, der er tilgængelig i Byggeweb.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbuddet føres på Byggeweb. Der gøres opmærksom på at det er tilbudsgiverens eget ansvar at oploade tids nok i forhold til deadline. For at få adviseringer om evt. ændringer til udbudsmaterialet, få adgang til at stille spørgsmål samt få adgang til at afgive tilbud skal potentielle tilbudsgivere huske at registrere sig som tilbudsgivere.

Byggeweb nr. er TN320243.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 231-481902
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udstyrsrådgivning til Universitetshospital Køge

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Medico Consult
13636281
Engtoftevej 4, kld. tv.
Frederiksberg C
1816
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 925.00 DKK / Højeste bud: 1 400.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Metier OEC AS
917807590
Postboks 118, Smestad
Oslo
0309
Norge
NUTS-kode: NO01
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 925.00 DKK / Højeste bud: 1 400.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
MOE A/S
64045628
Buddingevej 272
Søborg
2860
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 925.00 DKK / Højeste bud: 1 400.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Niras A/S
73432219
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 925.00 DKK / Højeste bud: 1 400.00 DKK taget i betragtning
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over udbud eller beslutninger, skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven, skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/02/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer