Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2018/S 058-129045

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
DK 2100
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Garset
E-mail: rfb.simap@bane.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bane.dk

I.2)Fælles udbud
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Aftale om udlån af ressourceperson - Assisterende projektleder

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektledelse til håndtering af grænseflader mellem Ringsted-Femern Banen (RFB) og Signalprogrammet (SP), 20 timer pr. uge.

— Sikre koordinering af grænseflader mellem RFB og SP, herunder grænseflader til andre projekter og programmer, der kan have indflydelse på grænsefladen mellem RFB og SP,

— Levere input til grænsefladeaftale mellem RFB og SP,

— Løbende opfølgning på grænsefladeaftale mellem RFB og SP, herunder leverancer til/fra SP,

— Løbende opfølgning på tidsplaner og milepæle,

— Løbende opfølgning på og besvarelse af teknisk afklaring fra SP og deres entreprenør,

— Sikre at processerne i Tracé følges, eller at eventuelle afvigelser beskrives og godkendes af styregruppen,

— Samarbejde med Ringsted-Femern Banens overordnede grænsefladekoordinator samt øvrige projektledere,

— Levere input til konsekvensvurdering af programændringer,

— Levere input til koordinering af CSM-processer mellem RFB og SP,

— Levere input til statusrapporter og styregruppemøder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 3 120 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK022
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. 2017/S 007-010760 har Banedanmark udbudt en kontrakt om ressourcepersonydelser til teknisk rådgivning og bistand.

Opgaven er udbudt som en kontrakt om projektledelse til håndtering af grænseflader mellem Ringsted-Femern Banen og Signalprogrammet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 70 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange á 12 mdr.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: TEN-T
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 007-010760
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: D02ATKIN16
Betegnelse:

Aftale om udlån af ressourceperson - Assisterende projektleder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/02/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Atkins Danmark A/S
26048494
Arne Jacobsens Allé 17
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 120 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/03/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer