Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Vejle: Tjenester på miljøområdet

2018/S 077-172072

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
29190909
Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Advokat Mikala Berg Dueholm ved adv.fm. Carina Henriette Nilsson Maibom
Telefon: +45 33344327
E-mail: cma@horten.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338895

I.2)Fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet og råstofområdet (Region Syddanmark)

Sagsnr.: 177288-3
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet angår ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet henholdsvis råstofområdet og er nærmere beskrevet i udkastene til rammeaftaler. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler vedrørende ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet henholdsvis råstofområdet. Region Syddanmark vil indgå 5 parallelle rammeaftaler inden for jordforureningsområdet og 4 parallelle rammeaftaler inden for råstofområdet. Udbuddet af 1 af 4 parallelle udbud, der med visse forskelle gennemføres af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland med bistand fra Danske Regioner.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale A Ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet (Region Syddanmark)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
90732000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen angår ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet og er nærmere beskrevet i udkastet til rammeaftale. Region Syddanmark vil indgå 5 parallelle rammeaftaler inden for jordforureningsområdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet -Tilbudte ressourcepersoner / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det angivne estimat for kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale B Ressourcepersoner inden for råstofområdet (Region Syddanmark)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000
90732000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Delaftalen angår ressourcepersoner inden for råstofområdet og er nærmere beskrevet i udkastet til rammeaftale. Region Syddanmark vil indgå 4 parallelle rammeaftaler inden for råstofområdet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet - Tilbudte ressourcepersoner / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det angivne estimat for kontraktværdien er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 245-512214
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale A Ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
20/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S (Miljø, spildevand, vand, affaldshåndtering, arbejdsmiljø)
44 62 35 28
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Telefon: +45 56402084
E-mail: jat@cowi.com
NUTS-kode: DK01

Internetadresse:http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale A Ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
78268328
Jelshøjvænget 11
Højbjerg
8270
Danmark
Telefon: +45 70103400
E-mail: per@dge.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse:http://www.dge.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale A Ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
16/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
GEO
59781812
Sødalsvej 12
Hornslet
8543
Danmark
Telefon: +45 87412464
E-mail: lja@geo.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse:http://www.geo.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 4
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale A Ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Orbicon
21265543
Linnés Allé 2
Taastrup
2630
Danmark
Telefon: +45 29666739
E-mail: satr@orbicon.dk
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 5
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale A Ressourcepersoner inden for jordforureningsområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Sweco Danmark A/S
DK48233511
GRANSKOVEN 8
GLOSTRUP
2600
Danmark
Telefon: +45 72207207
E-mail: camillajo.luiting@sweco.dk
Fax: +45 72428900
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 6
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale B Ressourcepersoner inden for råstofområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
14/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
GEO
59781812
Sødalsvej 12
Hornslet
8543
Danmark
Telefon: +45 87412464
E-mail: lja@geo.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse:http://www.geo.dk

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 7
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale B Ressourcepersoner inden for råstofområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
22/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
NIRAS A/S
DK37295728
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
E-mail: dol@niras.dk
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 8
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale B Ressourcepersoner inden for råstofområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
19/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Orbicon
21265543
Linnés Allé 2
Taastrup
2630
Danmark
Telefon: +45 29666739
E-mail: satr@orbicon.dk
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 9
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale B Ressourcepersoner inden for råstofområdet (Region Syddanmark)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
13/03/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 6
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Ramboll Denmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
Copenhagen S
2300
Danmark
Telefon: +45 51616041
E-mail: GER@ramboll.dk
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Angivelsen i del IV.1.3 er ikke dækkende for begge delaftaler. Der henvises til del II.1.4 for rette antal.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/04/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • Interface

  Interface

  Human Nature
 • Carl F

  Carl F

  Alt i værktøj og beslag
 • BG Byggros

  BG Byggros

  Calsitherm Indeklimaplade - Det naturlige valg der forbedrer dit indeklima
 • Højgaards

  Højgaards

  Hydrauliske pumper
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • V. Meyer

  V. Meyer

  Creaton Melodie tagsten
 • Fremtidens fundament

  Fremtidens fundament

  Moderne Fundering
 • P.Olesen

  P.Olesen

  Nedbrydning og miljøsanering
 • Per Aarsleff A/S

  Per Aarsleff A/S

  Kloakrenovering og Strømpeforing
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Lindab

  Lindab

  Lindab tagrender - Danmarks stærkeste tagrende. Fås i 11 flotte farver
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • Isover

  Isover

  NYHED - InsulSafe - Effektiv glasuldsløsning til isolering af loft og hulmur
 • Swedoor

  Swedoor

  Advance-Line - Indvendige- og udvendige døre i spændende designs
 • Dansk MiljøAnalyse

  Dansk MiljøAnalyse

  Prøvetagning og Miljøscreening
 • Lindab

  Lindab

  Lindab - Din partner med ekspertise inden for byggerier med stålprofiler
 • Plastmo

  Plastmo

  Din vejledning til tagrender - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.