Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Glostrup: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2018/S 096-217895

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Bo-Vita
9600881
C/O Bo-Vest, Stationsparken 37
Glostrup
2600
Danmark
Kontaktperson: Carsten Bai
Telefon: +45 88180076
E-mail: cba@bo-vest.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bo-vest.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
tnt arkitekter a/s
46702115
Kirsten Walthers vej 9
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Patrick Versen
Telefon: +45 88208609
E-mail: pv@tntark.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://tntark.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Høstgildevej - Renovering klimaskærm, badeværelser og installationer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § 58 (Lov nr. 1564 af 15.12.2015), hvilket betyder, at enhver, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsmaterialet samt opfylder mindstekrav til egnethed og formåen, kan komme i betragtning til at blive udvalgt til at afgive tilbud.

Udelukkelsesgrunde, mindstekrav og øvrige prækvalifikations- og udbudsbetingelser anføres i udbudsmaterialet, der forventes udsendt 27.6.2018. Udbuddet forventes udsendt via RIBs Udbudsportal.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45112700
45113000
45211310
45330000
45310000
45110000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Høstgildevej 2 - 128 2300 København S.

Kongelundsvej 54-82 A-B 2300 København S.

Toskiftevej 1 - 145 2300 København S.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven består af renovering af klimaskærm, badeværelser og installationer i 165 rækkehuse samt udearealer. Arbejdet forventes i hovedtræk at bestå af følgende aktiviteter:

Boliger:

- Gennemgang og tætning af rygningssten, ca. 33% af alle tage,

- Udskiftning af ovenlysvinduer, 12 stk.,

- Udskiftning af tagrender,

- Betonsokkelrenovering: Udskiftning af H:500 mm forplade på alle ydervægge/sokkel,

- Kuldebrosisolering hvor betonsokkel ikke skal renoveres,

- Etablering af niveaufri adgang ved tilgængelighedsboliger,

- Udskiftning af VVS installationer, brugsvandsrør på loft og i renoverede badeværelser,

- Udskiftning af afløbsinstallationer i forbindelse med renovering af badeværelser,

- Etableringer af decentral ventilation i 165 boliger,

- Udskiftning af el i forbindelse med badeværelsesrenovering,

- Renovering af el-tavle i varmecentral,

- Opgradering af automatik i varmecentral,

- Udskiftning af varmtvandsbeholdere.

Renovering af badeværelser på ca. 4 m2, heraf 11 HC/tilgængelighed:

— Nedtagning af møblement, sanitet og fliser på gulv og væg,

— Udskiftning af døre (option),

— Udbedring af betondæk,

— Ny vådrumssikring,

— Nye fliser på gulv og væg,

— Ny sanitet,

— Malerarbejde.

Udearealer:

- Renovering af fællesarealer, gårdrum,

- Udvidelse af containerplads,

- Udgravning og reetablering af belægning efter sokkelrenovering.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
27/06/2018

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
04/09/2018

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København
2100
Danmark
Telefon: +45 35291095
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagevejledning kan hentes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/erhvervsankenaevnet-klagevejledning

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer