Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Holstebro: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2018/S 096-219697

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Holstebro Kommune
29189927
Kirkestræde 11
Holstebro
7500
Danmark
Telefon: +45 96117044
E-mail: indkoeb@holstebro.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.holstebro.dk

I.1)Navn og adresser
Struer Kommune
29189951
Østergade 11-15
Struer
7600
Danmark
E-mail: struer@struer.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.struer.dk

I.1)Navn og adresser
Lemvig Kommune
29189935
Rådhusgade 2
Lemvig
7620
Danmark
E-mail: lemvig.kommune@lemvig.dk
NUTS-kode: DK041

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.lemvig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på drift af hjælpemiddelsdepot for Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lemvig, Struer og Holstebro kommune udbyder opgaven med drift af hjælpemiddelsdepot for kommunalt ejede hjælpemidler.

Udbuddet omfatter drift af lager, samt transport, installation, lagerføring, vask, klargøring, registrering, indkøb, og reparation af hjælpemidler.

Ordregiver ejer selv hjælpemidlerne, og udbuddet omfatter derfor ikke køb eller leje af hjælpemidler.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45213220
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK041
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lemvig, Struer og Holstebro kommune udbyder opgaven med drift af hjælpemiddelsdepot for kommunalt ejede hjælpemidler.

Udbuddet omfatter drift af lager, samt transport, installation, lagerføring, vask, klargøring, registrering, indkøb, og reparation af hjælpemidler.

Ordregiver ejer selv hjælpemidlerne, og udbuddet omfatter derfor ikke køb eller leje af hjælpemidler.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 50
Omkostningskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder optioner på følgende:

— Fjernelse af dørtrin, samt opsætning og nedtagning af ramper,

— Eftersyn af lifte, senge, vendlet og vekselstrykpumper,

— Montering af elektroniske dørlåse,

— Opsætning/nedtagning af nødkald.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 058-128214
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud på drift af hjælpemiddelsdepot for Struer Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence og forbrugerstyrelsen.
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/05/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer