Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 118-267387

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Nørresundby Boligselskab, afd. 79
Vesterbro 102
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Lars Emborg
E-mail: lhe@nrsbbolig.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.nrsbbolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Almene boliger - aftale vedrørende realisering af alment byggeprojekt på totalentrepriselignende vilkår som delegeret bygherre

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Boligorganisationen Nørresundby Boligselskab ønsker opført 10 000 m2 almene boliger. KPC Herning A/S har rådighed over grunden beliggende Thors Plads 11, matrikel nr 789q, Randers By. Det er en forudsætning for realisering af det almene byggeprojekt, at byggeriet opføres i forbindelse med opførelse af private boliger på 3 800 m2 på grunden, hvormed opførelsen koordineres og tilrettelægges som ét samlet, integreret projekt. Nørresundby Boligselskab afd. 79 agter at erhverve ejendommen og den fremtidige bebyggelse fra KPC Herning A/S i henhold til samlet aftalesæt. KPC Herning A/S skal varetage bygherrerollen. Det er en betingelse at KPC Herning A/S varetager Nørresundby Boligselskab afd. 79s udbudspligt ved anvendelse af den delegerede bygherremodel. Denne bekendtgørelse vedrører aftaleforholdet mellem Nørresundby Boligselskab afd. 79 og KPC Herning A/S.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 142 935 200.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se pkt. II. 1.4

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet med nedenstående begrundelse.

Det er ordregivers opfattelse, at betingelserne for at ordregiver indgår aftale med KPC Herning A/S om dennes varetagelse af udbudspligten på ordregivers vegne i denne sag er til stede (”delegeret bygherremodel”).

Kontrakten mellem Nørresundby Boligselskab A/S og KPC Herning A/S angår projektering og realisering af et alment byggeprojekt på Thors Plads 11, Randers, som i overensstemmelse med Udbudslovens § 25 samlet set må karakteriseres som en bygge- og anlægskontrakt. Det er Nørresundby Boligselskab, afd. 79' vurdering, at kontrakten kan indgås ved tildeling af kontrakt uden en forudgående udbudsbekendtgørelse, da udbudspligtens formål iagttages derved, at samtlige af de underliggende entrepriseopgaver bringes i udbud i overensstemmelse med gældende udbudsregler på vegne af Nørresundby Boligselskab, afd. 79 og under dennes effektive tilsyn.

Det er en nødvendighed for realiseringen af det almene byggeprojekt, at det kombineres nøje og integreres med det øvrige byggeri på denne grund, da det er et krav fra kommunen, at der opføres en kombination af almene og private boliger, og dette er den eneste grund i nærområdet, hvorpå der kan opføres etagebyggeri. Dette betinget af KPC Herning A/S som projektudvikler og delegeret bygherre på projektet. Nørresundby Boligselskab, afd. 79 Vurderer endvidere, at de ydelser, der relaterer sig til KPC Herning A/S styrende rolle i projektet under alle omstændigheder er undtaget fra udbudspligten i henhold til Udbudslovens § 8, stk. 2 om delkontrakter, som kan tildeles uden udbud.

Kontrakten er således indgået efter udløbet af standstill perioden på 10 kalenderdage, regnet fra dagen efter dagen for offentliggørelse af nærværende udbudsbekendtgørelse om forudgående frivillig gennemsigtighed.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/05/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
KPC Herning A/S
Herning
7400
Danmark
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 142 935 200.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten er indgået efter udløb af stand-still perioden efter indrykning af Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed nr. 163709-2018.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/06/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer