Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Århus: Opførelse af ejendomme med flere boliger

2018/S 118-267501

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2018/S 098-222632)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
AAB Århus
+45 41954817
Langelandsgade 50
Århus
8000
Danmark
Kontaktperson: Morten Strunge
Telefon: +45 89313124
E-mail: mst@aabnet.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.aabnet.dk/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hovedentreprise for udførelse af almene boliger i Skæring udenfor Århus

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Arbejdernes Andels Boligforening (AAB) ønsker at opføre boliger i et nyt boligområde ved Hjortshøjvej i Skæring – i et naturskønt område langs Skæring bæk.

Byggeriet skal udføres i hovedentreprise og opfylde krav til BR 15 og DGNB Guld certificeret byggeri. Bebyggelsen omfatter 94 boliger i 1-2 etager med 8 forskellige boligtyper, og et fælleshus med et samlet areal på i alt 9 092 m2, samt uopvarmede skure på i alt 400 m2. Byggeriet skal udføres iht. udbudsmaterialet. Byggeriet opføres i betonelementer, med facadematerialer i tegl og træ – tagbeklædning er i skiffer og tagpap.

Det samlede areal for grunden er 32 671 m2 og der skal etableres af veje og udearealer iht. landskabs- og ingeniørprojekt.

Det er væsentligt for ordregiver at bebyggelsen opnår en DGNB Guld certificering. Det er derfor vigtigt at hovedentreprenør har erfaring med DGNB byggeri og forstår vigtigheden for opfyldelse af DGNB krav til udførelse og dokumentation.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 098-222632

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:

A: Ansøgers egenkapital ifølge seneste årsregnskab udgør mindst 20 000 000 DKK.

B: Ansøgers nettoomsætning skal udgøre mindst 100 000 000 DKK. ekskl. moms per år, beregnet som et gennemsnit ud fra de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Læses:

A: Ansøgers egenkapital ifølge seneste årsregnskab skal som minimum have været positiv de seneste 3 regnskabsår.

B: Mindstekrav til ansøgers nettoomsætning udgår.

Afsnit nummer: III.1.3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
I stedet for:

Det er et mindstekrav for deltagelse i tilbudsgivningen, at entreprenør har en primær person tilknyttet projektet, som har erfaring med DGNB eller anden bæredygtighedscertificering. I forbindelse med tilbudsgivningen skal tilbudsgiverne aflevere et CV til dokumentation af mindstekravet.

Læses:

Bemærk - det er ikke en forudsætning / et mindstekrav, at der vedlægges reference for bæredygtigt / certificeret byggeri.

Det er et mindstekrav for deltagelse i tilbudsgivningen, at entreprenør har en primær person tilknyttet projektet, som har erfaring med DGNB eller anden bæredygtighedscertificering. I forbindelse med tilbudsgivningen skal tilbudsgiverne aflevere et CV til dokumentation af mindstekravet.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

« Tilbage til oversigten over alle licitationer