Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Valby: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 136-310320

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Almenindkøb
35429298
Gl. Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jacob Klit-Hansen
E-mail: kontakt@almenindkoeb.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://almenindkoeb.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale for håndværkerydelser for almene boligorganisationer tilknyttet AlmenIndkøb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse af almene boliger. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og udvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

Rammeaftalerne indgås med indkøbsfælleskabet AlmenIndkøb, som stiller dem til rådighed for indkøbsfællesskabets medlemmer (ordregivere).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-arbejder, herunder svagstrøm

Delkontraktnr.: A
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45310000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Rammeaftaler af typen A udføres i hele landet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Håndværkerydelser til drift og vedligeholdelse af almene boliger. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og udvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

Delkontraktnr.: B
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45422000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Rammeaftaler af typen B udføres i hele landet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af tømrer- og snedkerarbejder. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og udvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslager-arbejder

Delkontraktnr.: C
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45330000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Rammeaftaler af typen C udføres i hele landet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslager-arbejder. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og udvendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdelsesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fraflytningsopgaver

Delkontraktnr.: D
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45440000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Rammeaftaler af typen D udføres i hele landet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører indgåelse af rammeaftaler på håndværkerydelser til drift og ved-ligeholdelse af almene boliger. Arbejderne/opgaverne vedrører både indvendige og ud-vendige vedligeholds- og reparationsopgaver på eksisterende bygningsmasse. Der er tale om både akut opståede opgaver, samt mindre og større planlagte vedligeholdel-sesprojekter. Opgaverne vil blive bestilt løbende og efter behov.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 050-109809
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 13A
Delkontraktnr.: 13A
Betegnelse:

El-arbejder, herunder svagstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 13B
Delkontraktnr.: 13B
Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 13C
Delkontraktnr.: 13C
Betegnelse:

VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslager-arbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 33D
Delkontraktnr.: 33D
Betegnelse:

Fraflytningsopgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 20A
Delkontraktnr.: 20A
Betegnelse:

El-arbejder, herunder svagstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 33B
Delkontraktnr.: 33B
Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 20B
Delkontraktnr.: 20B
Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 20C
Delkontraktnr.: 20C
Betegnelse:

VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslager-arbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 25A
Delkontraktnr.: 25A
Betegnelse:

El-arbejder, herunder svagstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 25B
Delkontraktnr.: 25B
Betegnelse:

Tømrer- og snedkerarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 28A
Delkontraktnr.: 28A
Betegnelse:

El-arbejder, herunder svagstrøm

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 28B
Delkontraktnr.: 28B
Betegnelse:

Tømrer- og snederkarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 28C
Delkontraktnr.: 28C
Betegnelse:

VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslager-arbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 30D
Delkontraktnr.: 30D
Betegnelse:

Fraflytningsopgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 32D
Delkontraktnr.: 32D
Betegnelse:

Fraflytningsopgaver

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 33C
Delkontraktnr.: 33C
Betegnelse:

VVS, gas- og ventilationsarbejder, herunder teknisk isolering og blikkenslager-arbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at AlmenIndkøb har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at AlmenIndkøb har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer