Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Holte: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 156-358019

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2
Holte
2840
Danmark
Kontaktperson: Peter Bjørno Jensen
Telefon: +45 72682740
E-mail: pbj@rudersdal.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b33f1af7-7e57-4292-ae98-953c5dd1b88b/homepage

I.1)Navn og adresser
Ballerup Kommune
Ballerup
Danmark
E-mail: kimf@balk.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk

I.1)Navn og adresser
Gentofte Kommune
Gentofte
Danmark
E-mail: rem@gentofte.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gentofte.dk

I.1)Navn og adresser
Gladsaxe Kommune
Turbinevej 10
Herlev
Danmark
E-mail: uwebec@gladsaxe.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gladsaxe.dk

I.1)Navn og adresser
Hørsholm Kommune
Hørsholm
Danmark
E-mail: jagu@horsholm.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af skilte

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale om levering af afmærkningsmateriel og skilte til anvendelse på kommunernes vej-og parkområder.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale om levering af afmærkningsmateriel og skilte til anvendelse på kommunernes vej- og parkområder

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer