Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Kongens Lyngby: Ingeniørvirksomhed

2018/S 156-358626

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S
Hjortekærbakken 12
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Troels Pedersen
Telefon: +45 21772730
E-mail: tp@lilholmogpartnere.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ltf.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Spildevandsområdet

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale for ingeniørrådgivning vedr. spildevandsopgaver m.m.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71300000 - KA14
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lyngby-Taarbæk Spildevand ønsker at indgå en rammeaftale om rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af mindre spildevandsprojekter (projektering og udførelse), samt teknisk bistand til beregninger og modelleringer inden for hydraulik mv. Opgaven omfatter ingeniørydelser, ligesom den også kan inkludere landskabsarkitektydelser.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 800 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71323200
71420000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med mindre spildevandsprojekter med anlægsudgifter op til 5 000 000 DKK. Omfanget vil være afhængig af det individuelle projekt, men kan indeholde alle projekteringsfaser samt udførelse.

Derudover omfatter rammeaftalen beregningsopgaver og modellering primært inden for hydraulik.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at de anførte beløb under pkt. II.1.7 samt pkt. V.2.4 sidste afsnit er anslåede værdier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation herunder CV’er for nøglemedarbejdere / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontrakten vil indeholde en option med mulighed for forlængelse 2 gange af hver 12 måneders varighed. Kontrakten vil dermed samlet set kunne have en varighed på op til 48 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 075-167382
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af rammeaftale for ingeniørrådgivning vedr. spildevandsopgaver m.m.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/08/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
Telefon: +45 51611000
E-mail: info@ramboll.com
NUTS-kode: DK011

Internetadresse: www.ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 800 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives til Klagenævnet inden bestemte frister. Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 dage fra dagen efter ordregivers underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Mere udførlig beskrivelse kan findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer