Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge-anlægsarbejde: kraftvarmeværker

2018/S 156-359075

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
HOFOR Energiproduktion A/S
Ørestads Boulevard 35
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Jette Køhler
Telefon: +45 27953813
E-mail: jetk@hofor.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Entreprise B23 - Prøveudtagningsbygning og grabværksted, stålkonstruktioner og komplettering

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45251220
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

HOFOR, Hovedstandsområdets Forsyningsselskab, opfører et nyt biofyret kraftværk ved det eksisterende Amagerværket. Projektet kaldes BIO4. Kraftværksblokken er ca. 50 m i bredden, 205 m i længden og 70 m høj på det højeste sted.

De 2 lagre er ca. 200 m lange, 40 m bredde og 40 m i højden.

Der er adskillige transportsystemer fra den sydlige havn, der fører til lagre og til blokken. Langs denne linjeføring af transportbånd er der sekundære bygningsværker, som harpe-knusehus, flishuggerbygning, prøveudtagningsbygning og forskellige elbygninger, grabværksted samt vendestationer mm.

Projektet er placeret på følgende matrikelnumre, 544,553, 554 and 566 Amagerbros Kvarter, København. Adressen for BIO4 er Kraftværksvej 37, 2300, København S.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45223210
45443000
45421130
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter stålarbejder, lukningsarbejder og kompletteringsarbejder. Dette inkluderer bl.a. følgende arbejder:

— Egen byggeplads,

— Stålkonstruktioner til klimaskærm for grabværksted,

— Stålkonstruktioner til klimaskærm for prøveudtagningsbygning,

— Lukning af grabværksted,

— Lukning af prøveudtagningsbygning,

— Komplettering af grabværksted,

— Komplettering af prøveudtagningsbygning.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 093-211891
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Entreprise B23 - Prøveudtagningsbygning og grabværksted, stålkonstruktioner og komplettering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
10/08/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
G. V. L. Entreprise A/S
Farum
Danmark
NUTS-kode: DK011
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelsenr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Fobrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/08/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer