Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Byggearbejde i forbindelse med svømmebassiner

2018/S 181-409321

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune
Farvergade 10, 1. sal
København K
1463
Danmark
Kontaktperson: Martin Koopmann Jensen
E-mail: g17s@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Hillerødgades svømmehal

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45212212
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omhandler udskiftning af fliser i badebassin, samt delvis udskiftning på promenadedæk, I Hillerødgades svømmehal.

Der vil være supplerende arbejder vedr. montering af anodekasser i bassinet, hvilket skal koordineres med Force Technology, som udfører dette arbejde.

Opgaven indeholder en option på renovering af murværk langs bassinets langside, samt en option på udskiftning af samtlige klinker på promenadedæk.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 870 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven omhandler udskiftning af fliser i badebassin, samt delvis udskiftning på promenadedæk, I Hillerødgades svømmehal.

Der vil være supplerende arbejder vedr. montering af anodekasser i bassinet, hvilket skal koordineres med Force Technology, som udfører dette arbejde.

Opgaven indeholder en option på renovering af murværk langs bassinets langside, samt en option på udskiftning af samtlige klinker på promenadedæk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opgaven indeholder en option på renovering af murværk langs bassinets langside, samt en option på udskiftning af samtlige klinker på promenadedæk.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 002-001608
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Hillerødgades svømmehal

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Combi Byg A/S
Valhøjs Alle 160
Rødovre
2610
Danmark
Telefon: +45 36702700
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 870 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger og ansøgers underleverandør(er), uagtet om ansøger baserer sin kapacitet på pågældende underleverandør(er), må ikke være omfattet en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudslovens § § 135-137. Dokumentation, jf. nærmere i udbudsbetingelserne, herpå skal fremsendes i forbindelse med ansøgers ansøgning. Ansøgere skal være opmærksomme på, at de i dette udbud er forpligtet til at udfylde ESPD elektronisk, jf. nærmere i udbudsbetingelserne. Bemærk, at al dokumentation skal fremsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, såsom et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4, så skal der vedlægges et særskilt ESPD for hver økonomisk aktør.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI. 4.1)

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer

 • NEWTEK

  NEWTEK

  Intelligent og bæredygtigt belysning og byrumsinventar
 • Panelbyg

  Panelbyg

  Recticel isolering  til hele byggeriet  –  Lampda værdi ned til  0,021 W/mK
 • OSCON

  OSCON

  Specialist i sports- og trægulve
 • DM&E

  DM&E

  DM&E Kloakmestergaranti
 • EXPO-NET

  EXPO-NET

  Med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
 • Jydsk Vindueskompagni

  Jydsk Vindueskompagni

  Lys og liv til din bolig
 • GRANAB strøsystemer

  GRANAB strøsystemer

  Alt i gulve til boliger, kontorer, skoler og offentlige bygninger
 • Phønix Tag

  Phønix Tag

  Med mere end 100 års erfaring ved vi det meste om tagpap
 • DUCO

  DUCO

  Markedsledende i afvandingsteknik
 • PCI

  PCI

  PCI til fagfolk - Nemmere og mere sikker fliselægning
 • Munters

  Munters

  Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Condair

  Condair

  Hygiejnesikrede befugtningsløsninger til produktion, sundhedssektoren og kontor
 • Rejnstrup Gravekasser

  Rejnstrup Gravekasser

  Kassen til entreprenøren
 • Lind & Risør

  Lind & Risør

  Fra Typehus til Drømme Villa
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Plastmo

  Plastmo

  Vejledning i valg af tag
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen