Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Roskilde: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme

2018/S 182-411262

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
Roskilde
4000
Danmark
E-mail: hkj@bosj.dk
NUTS-kode: DK021

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bosj.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
SNA arkitekter
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Stig Lassen
E-mail: sl@sna.fo
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.sna-arkitekter.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.byggeweb.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud - Boligselskabet Sjælland - afd. 01-009 Præstemarkshusene helhedsplan og nybyg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45211000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven omfatter realisering af helhedsplan for Præstemarkshusene; beliggende Præstemarks-vej 49-67, Solvænget 4-24, Ternevej 34-56, 4000 Roskilde.

Bebyggelsen består i dag af 89 boliger, der reduceres til 79 boliger.

Boligerne er fordelt på 17 flerfamiliehuse med 4 lejligheder (2 lejligheder i stueplan + 2 lejligheder i tagetage), samt 21 enfamiliehuse.

Samtidig med renovering og fremtidssikring af de eksisterende boliger, der udføres med støtte fra Landsbyggefonden, gennemfører Boligselskabet Sjælland opførelse af 12 nye familie-boliger. Nybyg udbydes med en given maks-pris på 10 400 000 DKK ekskl. moms alt inklusivt, der ikke må overskrides.

De 2 projekter projekteres og udbydes samtidig.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 400 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45211340
45211000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Roskilde.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet indeholder 2 projekter – Renovering og Nybyg.

Renoveringsopgaven består i skimmelrenovering af eksisterende bebyggelse i kælder og opsætning af ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget skal betjene alle etager.

Enfamiliehusene skal have en tilbygning med badeværelse i stueplan og værelse i taget.

Udvalgte dobbelthuse skal have altaner på 1. etage. Derudover er der 5 bygninger, hvor der i dag er 4 lejemål i hver, som skal ombygges til 2 lejemål i hver bygning.

Renoveringen omfatter 89 eksisterende boliger, fordelt med 68 boliger i flerfamilie-huse og 21 boliger i enfamiliehuse.

Efter renovering vil boligantallet være 79 boliger, fordelt med 48 boliger i flerfamilie-huse, 10 boliger i dobbelthuse og 21 boliger i enfamiliehuse.

Renoverings-delen udføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Nybyg-opgaven består af 4 ens bygninger med 3 halvanden etages lejemål i hver udført i gul mur og røde tegl på taget, med tilhørende skur/ depot og terrasse. Energiklasse 2020.

12 nye familieboliger på delområde 2, som er udmatrikuleret af de eksisterende boligers havearealer.

Nybygningsdelen udbydes på et projektforslagslignende teknisk grundlag i tidligt udbud. Entreprenøren skal efterfølgende i samarbejde med rådgiveren færdigprojekterer opgaven og herigennem sikre budgettets overholdelse.

Nybyg-delen udbydes med en given maks-pris på 10 400 000 DKK ekskl. moms alt inklusivt, der ikke må overskrides.

De 2 projekter udbydes samtidig i hovedentreprise.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udvælgelseskriterier fremgår af udbudsmaterialet - se udbudsbetingelser. Vejledning til udfyldelse af ESPD fremgår af udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet findes på byggeweb. Anmodning om PQ skal uploades på byggeweb.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 009-015151
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/10/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer