Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 182-411354

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
SAB afd. Valby Idrætskollegie v/ KAB
Danmark
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Meik Bille Keller
Telefon: +45 33631243
E-mail: mebk@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kab-bolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Totalentreprise - Valby Idrætskollegie

Sagsnr.: 3085-5-Valby Idrætskollegie
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omhandler opførelse af Valby Idrætskollegie, en ny bebyggelse i 3 etager med ungdomsboliger.

Arbejdet omfatter projektering fra dispositionsforslag til hovedprojekt herunder myndighedsprojekt samt udførelse i totalentreprise.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 77 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71000000
45211340
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

Valby Idrætspark

Julius Andersensvej

2500 Valby

DK

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den udbudte opgave omhandler opførelse af Valby Idrætskollegie, en ny bebyggelse med ungdomsboliger ved Valby Idrætspark. Ungdomsboligerne tænkes udlejet til studerende, idrætsudøvere og kommunalt anviste.

Arbejdet udbydes i totalentreprise i udbud med forhandling i henhold til Udbudsloven.

Der skal opføres ca. 139 ungdomsboliger med et samlet areal på ca. 5 500 m2. Et antal boliger indrettes som handicapboliger.

Der er lavet et skitseoplæg i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen. Københavns kommune ønsker, at voluminet og det arkitektoniske udtryk i forslaget mest muligt bevares i det fremtidige projekt.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arkitektonisk kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 30
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

DGNB certificering til Sølv.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
06/09/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Dansk Boligbyg A/S
20625430
Roskilde
4000
Danmark
NUTS-kode: DK021
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 77 230 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 7220030
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer