Aktuelle nyheder om byggebranchen

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Köpenhamn: Centralvärmeutrustning

2018/S 182-411727

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Øresundsbro Konsortiet
24246787
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Martin Reinholtz
E-post: mre@oresundsbron.com
Nuts-kod: DK01

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oresundsbron.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Värmeanläggning om 485 kW skall ersättas med en ny energieffektiv och hållbar lösning

Referensnummer: P676 IMS nr 4.9.1/174-42390
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39715210
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning. Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232141
45315000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning.

Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten

Kortfattad beskrivning av omfattningen

I avtalet omfattas demontering av befintlig gasvärmeanläggning samt installation av en ny miljövänlig och energieffektiv uppvärmningsanläggning.

Säljaren svarar med andra ord för ett helhetsåtagande för Produkten

Vad som efterfrågas

Köparen är öppen för miljövänliga och energieffektiva lösningar som ersätter gasuppvärmning.

Köparen efterfrågar ett partnerskap för att lösa Köparens behov inom det angivna området, vilket sträcker sig över ett omfattande helhetsåtagande för byte av uppvärmningsanläggning samt svarar för själva produkten som är avsedd att värma upp Köparens anläggning på Lernacken.

Informationsmöte

Köparen kommer att genomföra informationsmöten hos Köparen. Vid detta tillfälle kommer följande att presenteras: - Allmän presentation av verksamheten och Øresundsbron - Allmän presentation av förfrågningsunderlaget

— Regler för planering och avrapportering - Regler för miljö, arbetsmiljö, kvalitet samt arbete på järnväg och väg Anmälan sker genom Inköpssystemets "frågor och svar" med uppgift om antalet deltagare.

Informationsmöten kommer genomföras i samband med platsbesök.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 130-295954
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Endast en anbudsgivare med 3 ggr för högt pris.

Visma annons: https://opic.com/id/afxrlbowsj

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Danmark
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer