Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 183-413305

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Furesø Boligselskab, afdeling 4106, Farum Midtpunkt v. KAB
42 00 84 19
Vester Voldgade 17
København V
1552
Danmark
Kontaktperson: Bente Heltberg
Telefon: +45 46304700
E-mail: bhe@kab-bolig.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kab-bolig.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzenyatlvl
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
DOMINIA AS
Ved Vesterport 6, 3. sal
København V
1612
Danmark
Kontaktperson: Gitte Byskov Jensen
Telefon: +45 33434500
E-mail: gbj@dominia.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dominia.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzenyatlvl
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Storentrepriseudbud vedr. renovering af gangstrøg i Farum Midtpunkt

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Renovering af ca. 19 000 m2 gangstrøg i bebyggelsen Farum Midtpunkt i Farum. Renoveringen omfatter 27 blokke hvor alle gulvarealer, vægge, lofter og belysning på forskellige niveauer skal udskiftes eller renoveres.

Sagen udbydes i følgende storentrepriser: Tømrerentreprisen, Murerentreprisen og Malerentreprisen.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 129 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 1
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrerentreprisen

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Farum Midtpunkt

Paltholmterrasserne blok 11-16

Bybækterrasserne blok 21-26

Nygårdterrasserne blok 31-36

Vestblokkene A, B og C

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tømrerentreprisen inkl. smedearbejde og el-arbejde.

Tømrerentreprisen indeholder udskiftning af lofter, udskiftning af vægge i fællesrum og udskiftning af gavldøre samt levering af indbygningsskabe til el-tavler. Levering af byggepladstavler, udskiftning af belysningarmaturer, (PIR- og KNX-styring) og føringsveje. Etablering af brand og lydtætninger og tavleanlæg. Byggepladsydelser for egne arbejder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere, vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer (i forhold til opgavetype, entrepriseform, størrelse og kompleksitet).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murerentreprisen

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Farum Midtpunkt

Paltholmterrasserne blok 11-16

Bybækterrasserne blok 21-26

Nygårdterrasserne blok 31-36

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Murerentreprisen indeholder etablering af fælles skurby og byggepladsydelser for eget arbejde. Nedrivning og bortskaffelse af samtlige gulvbelægninger og tilhørende sandunderlag.

Isolering og udstøbning af nye undergulve. Udlægning af nye nye klinkegulve med tilhørende fugearbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 87 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere, vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer (i forhold til opgavetype, entrepriseform, størrelse og kompleksitet).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerentreprisen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Farum Midtpunkt

Paltholmterrasserne blok 11-16

Bybækterrasserne blok 21-26

Nygårdterrasserne blok 31-36

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Entreprisen indeholder maling af samtlige vægge og lofter i gangstrøg og fællesrum. Malerbehandling af trappeløb og slutrengøring. Byggepladsydelser for eget arbejde.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt ordregiver modtager flere egnede ansøgninger end det ønskede antal tilbudsgivere, vil der i udvælgelsen af aktører blive lagt vægt på, hvilke ansøgere, der i relation til den udbudte opgave har de mest relevante referencer (i forhold til opgavetype, størrelse og kompleksitet).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

ESPD-dokument skal udfyldes digitalt som foreløbig dokumentation af egnethed.

Ansøger skal via besvarelse af udbuddets ESPD-fil indarbejde de oplysninger, som der er krævet i ESPD-filen. Se del VI.3 i denne udbudsbekendtgørelse.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at komme i betragtning skal ansøger oplyse virksomhedens gennemsnitlig årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Mindstekrav for Tømrerentreprisen: 50 000 000 DKK,

- Mindstekrav for Murerentreprisen: 100 000 000 DKK,

- Mindstekrav for Malernetreprisen: 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at komme i betragtning skal ansøger oplyse følgende i ESPD-filen afsnit C:

Ansøger skal beskrive ansøgers væsentligste erfaringer i form af referencer med tideligere gennemførte og sammenlignelige projekter med oplysninger om:

— sagsnavn,

— bygherre/ordregiver,

— kontraktsum,

— kontraktperiode,

— Kort beskrivelse af entreprenørens ydelse på projektet i egenproduktion.

Sammenlignelige projekter, er projekter som indeholder arbejder som er beskrevet for det enkelte storentrepriser under del II.2.4 delkontrakt 1, 2 og 3.

Der må maksimalt afleveres 5 stk. referencer.

Referencerne indskrives i ESPD-dokumentet eller vedlægges som separat PDF-fil.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Referencerne skal som minimum angive en elle flere af følgende kritierier:

- Erfaring med renovering/modernisering inden for den entreprise der ansøges om. Især for murerentreprisen lægges der vægt på, at entreprenøren har erfaring med udlægning af større arealer af klinkegulve,

- Erfaring med renovering/modernisering af beboede ejendomme,

- Erfaring med renovering/modernisering i samme størrelsesorden (økonomisk), inden for det fag der ansøges om.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

De nærmere kontraktudførelsesvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 13/11/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 05/04/2019
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

A. Udbudsmaterialet er fuldt tilgængeligt og gratis fra prækvalifikationens start og kan hentes ved at registre sig på portalen www.iBinder.dk ved at indsætte følgende link i jeres browser https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=tzenyatlvl

Selvom man som storentreprenør har registreret sig, er man ikke forpligtet til at søge prækvalifikation.

B. Ønsker en storentreprenør (ansøger) at søge om prækvalifikation, gøres det ved at udfylde et ESPD-dokument, som er et foreløbigt bevis for at storentreprenøren (ansøger) opfylder krav om udelukkelsesgrunde og egnethed blandt konditionsmæssige storentreprenører (ansøgere).

C. ESPD-dokumentet er en xml-fil som findes på iBinder.dk i mappen ’Udbudsannonce og ESPD’. På konkurrence og forbrugerstyrelsens hjemmeside kan ansøger se hvordan ESPD-dokumentet udfyldes https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/udbud/udbudsregler/espd/

Bemærk, det er xml-filen i den pågældende mappe, som skal anvendes.

D. Ønsker en storentreprenør (ansøger) at gøre brug af en underentreprenørs tekniske kapacitet eller økonomiske formåen, skal storentreprenøren (ansøger) sikre, at underentreprenøren også har udfyldt ESPD-dokumentet. ESPD’er for ansøger og underentreprenør uploades samlet af storentreprenøren (ansøger).

E.Såfremt ansøgningen indgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet udfylde ESPD-dokumentet med dekrævede oplysninger i henhold til pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3).

F. Ved tekniske spørgsmål til iBinder.dk om f.eks. upload, adgang o. lign., skal iBinder.dk support kontaktes.

G. Ansøgningen uploades til iBinder.dk som en samlet fil og i PDF-format.

H. Sidste spørgefrist i forbindelse med prækvalifikationen er d. 24.10.2018. Spørgsmål til prækvalifikationen besvares via iBinder.dk

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer