Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-Hedehusene: Bygge- og anlægsarbejder

2018/S 184-415446

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Dansk Retursystem A/S
25 49 61 40
Baldersbuen 1
Hedehusene
2640
Danmark
Kontaktperson: Advokat Ann-Britt Sørensen
Telefon: +45 43323232
E-mail: abs@dansk-retursystem.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dansk-retursystem.dk/dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/290789

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Privatejet non-profit miljøvirksomhed
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ny fabriksbygning i totalentreprise

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at opføre en ny fabriksbygning på Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup, til afløsning af den nuværende fabrik beliggende på Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene.

Projektet gennemføres som en totalentreprise og omfatter færdigprojektering og opførsel af den nye fabriksbygning på ca. 14 000 m2. For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til Dispositionsforslaget samt Udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.4).

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 130 252 120.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

2630 Taastrup

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at opføre en ny fabriksbygning på Bredebjergvej 10, 2630 Taastrup til afløsning af den nuværende fabrik beliggende på Baldersbuen 1, 2640 Hedehusene.

Projektet gennemføres som en totalentreprise og omfatter færdigprojektering og opførsel af den nye fabriksbygning på ca. 14 000 m2. Den nye fabriksbygning forventes afleveret den 1.11.2019. Senere aflevering kan dog komme på tale efter Ordregivers nærmere beslutning herom, hvis der under udbudsprocessen skulle vise sig at være et behov for dette.

Byggegrunden udgør matrikel nr. 12bu, delnr. 2 af 83b, delnr. 3 af 83c, delnr. 4 af 52d og delnr. 5 af 83a. Byggegrunden er erhvervet på en betinget købsaftale, indtil der foreligger en endelig lokalplan samt er sket en sammatrikulering af grunden. Sammatrikulering af grunden forventes at være gennemført inden byggeriets opstart.

For en nærmere beskrivelse af projektet henvises til Dispositionsforslaget.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på service af varme-, ventilations-, køle- og trykluftsanlæg samt vedligehold af udvendige beplantede arealer. Optionen er nærmere beskrevet i Tilbudslistens pkt. 5.11.

Derudover kan Ordregiver på anmodning bringe Tillægspriser i anvendelse. Tillægspriserne er nærmere beskrevet i Tilbudslistens pkt. 5.10.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, dels fordi det er ordregivers vurdering, at en totalentreprisekontrakt skaber et bedre sammenhæng i en yderst kompliceret ydelse, dels fordi det er ordregivers vurdering, at det er økonomisk fordelagtigt at samle ansvaret for udførelsen hos én aktør.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 243-505226
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Ny fabriksbygning i totalentreprise

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
04/09/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
DS Flexhal A/S
25130979
Samsøvej 2
Hobro
9500
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 130 252 120.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud.

Ved udbud ved forhandling efter udbudsloven skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer