Aktuelle nyheder

« Tilbage til oversigten over alle licitationerDanmark-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

2018/S 184-417441

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Natasja Lystrup
Telefon: +45 82340000
E-mail: NLTR@bane.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information om fælles indkøb
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af projektering af trafikalt ATC

Sagsnr.: E6009
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71311230
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EF (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning nummer 2017/S 027-048323 om Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbane har Banedanmark udbudt en rådgiverkontrakt om projektering af trafikalt ATC.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 2 155 400.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71311230
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Opgaven omfatter projektering af trafikalt ATC samt as-built opretning ifm. anlægs- og sporarbejderne på Sjælland og Falster.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projekteringen skal gennemføres under hensyntagen til at ibrugtagningen gennemføres i 2 omgange.

Rådgiverens ydelser i forbindelse med projekteringen:

- Rekvirering af dokumentation i TEKDOK,

- Modtagekontrol,

- Projektering af trafikal ATC – herunder fjernelse af radiobaliser på de berørte ATC planer, formularer og kodningsskemaer,

- Rettelser og rentegning af ATC planer, formularer og kodningsskemaer,

- Opmålingsplaner,

- Afprøvningsmateriale ifm. trafikal ATC for både baliser der omkodes og baliser der af- og påmonteres ifm. ombygningen,

- Materialelist,

- Verificering,

- Oplæg til TVE.

Brænding af kodebægre og papirmølle

- As-built opretning,

- Returnering af dokumenter til TEKDOK,

- Projektledelse,

- Fagprojektledelse,

- Projektøkonomi,

- Administration samt deltagelse i projektkoordineringsmøder med Banedanmark og hovedrådgiveren. Der skal forventes månedlige møder.

Anlægsarbejderne gennemføres i en sporspærring med opstart den 30.3.2019 til 11.11.2019 for strækningen Næ (excl.) – Nf (excl.) og 12.8.2019 til 15.9.2019 for strækningen Oh (excl.) – Nf (excl.)

Anlægsaktiviteterne i 2019 ibrugtages i 2 etaper:

- Etape 1 Ibrugtagning af strækningen Næ – Oh inkl. ibrugtages den 11.8.2019. ATC indeholder en midlertidig kodning i Oh, der skal være virksom i perioden 11.8.2019 til 15.9.2019,

- Etape 2 Ibrugtagning af strækningen Oh excl. – Nf ibrugtages den 15. september 2019.

Projekteringen skal gennemføres under hensyntagen til de 2 ibrugtagninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

TEN-T

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 027-048323
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: D02COWI025
Betegnelse:

Udbud af projektering af trafikalt ATC

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/09/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 155 400.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
V.2.6)Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/09/2018

« Tilbage til oversigten over alle licitationer